Van Hall Larenstein zet zich in voor kwetsbare student op arbeidsmarkt

21-10-2020

Update 02-11-2020:
Benieuwd naar het verslag van de bijeenkomst en de vervolgstappen? Kijk dan op de website van ECIO.

Op 29 oktober ondertekenen de hogescholen Hogeschool Van Hall Larenstein (HVHL), NHL Stenden en REA College een intentieverklaring onder de naam ‘dwarsverbinden’. Betrokken partijen zetten zich in voor het versterken van de regionale aanpak. Zij spannen zich in voor kwetsbare hbo-studenten bij de overgang van onderwijs naar arbeidsmarkt. Ook de gemeente Leeuwarden en Fryslân Werkt! hebben warme belangstelling voor dit project. Het proces is begeleid door Expertisecentrum Inclusief Onderwijs (ECIO).

Overgang van onderwijs naar arbeidsmarkt

Kwetsbare hbo-studenten, waaronder studenten met een functiebeperking, kampen met belemmeringen bij de overgang van onderwijs naar arbeidsmarkt. Deze groep studenten komt minder snel aan een baan; heeft een grotere kans op uitval zonder diploma; doet gemiddeld langer over de studie en bouwt een veelal minder gevarieerd cv op. Juist nu, in deze coronacrisis lopen zij extra risico in Fryslân. Dat willen we voorkomen door het leggen van verbindingen over organisatiegrenzen heen (dwarsverbinden).

Onjuist beeld

Juist in het hoger onderwijs komen kwetsbare studenten met een goed arbeidsmarktpotentieel moeilijker aan een stageplaats. Er wordt vanuit gegaan dat zij al de capaciteiten hebben om een stage te vinden alsook de vaardigheden om zich in de beroepspraktijk te vormen. De praktijk is echter dat deze studenten deze vaardigheden wel kunnen aanleren, maar vaak nog niet in huis hebben. Reden hiervoor is dat de standaardbegeleiding vanuit de hogescholen voor hen vaak niet toereikend is.

Programma donderdag 29 oktober van 10.00 - 11.00 uur

▪ Welkom | Start bijeenkomst door Wietske Wiersma, NHL Stenden, lid van de werkgroep ‘Dwarsverbinden’
▪ Knelpunt | Filmpjes en/of interviews van studenten+ over ervaren hiaten en belemmeringen bij de overgang naar de arbeidsmarkt, rondom stage en werk.
▪ Vragen en reacties
▪ Statements | NHL Stenden, HVHL, REA College
▪ Reacties | Gemeente Leeuwarden en Fryslân Werkt
▪ Ondertekening
▪ Afsluiting

Online deelname aan deze bijeenkomst kan via ECIO en is gratis. Registreren kan via deze link.

Student aan bureau in studentkamer aan het nadenken