Van Hall Larenstein start hogeschooljaar vol ambities

02-09-2020

Hogere studenttevredenheid o.a. door kwaliteitsverbetering in het onderwijs, een intensieve samenwerking tussen onderwijs en onderzoek, en verbetering van de regionale profilering en verankering. Het ambitieniveau bij Hogeschool Van Hall Larenstein (HVHL) ligt hoog. Tijdens de opening hogeschooljaar lichtte het College van Bestuur haar plannen verder toe. Ook werden de nieuwe locatiedirecteuren voorgesteld.

Overstap naar locatiemanagement

Per 1 september a.s. maakt de hogeschool de overstap naar locatiemanagement. Daartoe zijn voor de locatie Velp Ruth van der Beek en Saskia Heins benoemd tot resp. directeur Onderwijs en directeur Onderzoek. Voor de locatie Leeuwarden zijn dit Josephine Woltman-Elpers (directeur Onderwijs) en Irene van Heerde (directeur Onderzoek a.i.).

Focus op onderwijs en onderzoek

HVHL kiest er bewust voor om de samenwerking tussen onderwijs en onderzoek een prominente plek te geven in de nieuwe organisatiestructuur. Een verdere integratie tussen deze twee disciplines leidt tot innovatief en up-to-date onderwijs en biedt studenten de kans zich te bekwamen in onderzoek en - samen met (docent)onderzoekers en lectoren - te participeren in relevante praktijkopdrachten in het groen-blauwe domein. Uit onderzoek is gebleken dat hier veel vraag naar is onder studenten.

De student centraal

Ook studenttevredenheid staat hoog op de prioriteitenlijst van HVHL, en dus van het nieuwe locatiemanagement. Vorig studiejaar organiseerden zij meerdere sessies waarin studenten hun ervaringen en tips deelden. Samengevoegd met de input uit de bijeenkomsten rond de studievoorschotmiddelen van OCW, leidt dat komend najaar tot concrete verbeterplannen die gaan bijdragen aan verhoging van de studenttevredenheid. Ruth van der Beek: ‘ We willen dat studenten HVHL uiteindelijk verlaten met een lach en een traan. Een lach omdat ze klaar zijn om de wijde wereld in te trekken, en een traan omdat ze hier een geweldige tijd hebben gehad. Daar gaan we als organisatie vol op inzetten’.

Banden in de regio aanhalen

De overstap naar locatiemanagement biedt ook mogelijkheden om de banden in de regio aan te halen en de regionale samenwerking in onderwijs en onderzoek verder te intensiveren. Zo zal er intensiever contact worden gelegd met regionale toeleverende scholen, o.a. over doorstroomprogramma’s, uitval en rendementsanalyses. Ook onderzoek is vaak verbonden met regionale problematiek. Een brede vertegenwoordiging in (regionale) externe netwerken genereert meer relevante onderzoeksopdrachten voor studenten, en draagt daarmee bij aan verbetering van de kwaliteit van het onderwijs.