Raad van Toezicht benoemt nieuwe leden

06-11-2020

Vrijdag 30 oktober benoemde de Raad van Toezicht (RvT) van Hogeschool Van Hall Larenstein (HVHL) een nieuwe voorzitter en twee nieuwe leden:

  • Henk Ovink – Nederlandse Watergezant, benoemd tot voorzitter van de RvT
  • Marleen de Rond-Schouten – directeur ForFarmers Group en agrarisch ondernemer
  • Perry Heijne - o.a. voormalig directeur Corporate Social Responsibility bij TNT

De vacatures waren ontstaan na het verlopen van de benoemingstermijn van RvT-voorzitter Rob Mooren en leden Marco Korff en Hein Pieper. De nieuwe leden zijn benoemd na een sollicitatieprocedure. Perry Heine is tevens benoemd tot MR gezant binnen de RvT.

De RvT is verheugd over de nieuwe kandidaten en ziet de visie van HVHL terug in de expertise die zij meebrengen. Met de benoeming van Henk Ovink, Marleen de Rond-Schouten en Perry Heijne vormt de RvT een mooi nieuw en complementair team. 

De RvT is Rob Mooren, Marco Korff en Hein Pieper zeer erkentelijk voor hun bijdrage aan HVHL de afgelopen jaren.