Positieve beoordeling Delta Areas and Resources ARC

29-09-2020

Afgelopen week is het Applied Research Centre van Delta Areas and Resources (DARe) gevisiteerd. De commissie was onder de indruk van het enthousiasme en de verscheidenheid die ze aantroffen tijdens de twee visitatiedagen. Ze troffen een betrokken onderzoeksgroep aan, die in goede verbinding staat met het werkveld. Daarnaast was er veel waardering voor de ondersteuning van lectoren en de relevantie van het onderzoek voor studenten en opleidingen. Het voorlopige oordeel van de commissie luidde dan ook, dat de onderzoeksgroep voldoende voldeed aan de haar gestelde eisen.

De commissie, bestaande uit een vertegenwoordiging van het werkveld, onderwijs en onderzoek, heeft gedurende twee dagen veel verschillende kanten van ons onderzoek gezien; aan  de hand van verschillende projecten hebben we een impressie gegeven van de diversiteit van het onderzoek. De commissie is de dialoog aangegaan  met studenten, docenten, onderzoekers, lectoren, ondersteuners en het management van Hogeschool Van Hall Larenstein (HVHL). Veel gesprekken vonden face-to-face plaats in Velp, met een aanvulling vanuit het RAAK Diadema project vanaf Saba. In de lunchpauze bezocht de commissie het recent aangeplante voedselbos op landgoed Larenstein. Tijdens de presentatie van de Master River Delta Development heeft de commissie kennis genomen van een opleiding waar onderwijs en onderzoek geïntegreerd zijn.

De tweede dag stond in het teken van het bezoeken van de Living Lab locatie van Arista Bee Research in Beers. Samen met het lectoraat Bijengezondheid wordt hier gewerkt aan onderzoek naar de bestrijding van de Varoa mijt.

In het Brancheprotocol Kwaliteitszorg Onderzoek (BKO) 2016 – 2022 zijn afspraken gemaakt rondom de kwaliteit van het onderzoek binnen hogescholen. Hierin is geregeld dat de onderzoekseenheden van elke school worden gevisiteerd. Dit vindt plaats door een externe en onafhankelijke commissie en in ieder geval elke zes jaar. HVHL heeft ervoor gekozen om te visiteren op het niveau van de ARC’s onder begeleiding van de Netherlands Quality Agency (NQA). In 2019 is het ARC van Food & Dairy bezocht en op 24 en 25 september 2020 was het de beurt aan het ARC van Delta Areas and Resources.