Internationaal succes voor Hogeschool Van Hall Larenstein

16-07-2020

‘Een internationaal succes voor Hogeschool Van Hall Larenstein (HVHL)’ noemt directeur Ruth van der Beek de toekenning van financiering door het Erasmus+ Programma van de EU.

De financiering van vijf miljoen euro is voor de komende drie jaar toegekend aan INVEST, een Europese alliantie waar de hogeschool deel van uitmaakt. INVEST (INnoVations of Regional Susainability: European University Alliance), is een samenwerkingsverband van 5 Europese hogescholen en universiteiten en vormt door middel van deze samenwerking één zogenaamde ‘Europese Universiteit’.

De INVEST-alliantie bestaat naast HVHL uit nog 3 universiteiten en 1 hogeschool uit de verschillende regio’s van Europa. Dit zijn de Slovak University of Agriculture in Slowakije, University of Agribusiness and Rural Development in Bulgarije, Karelia University of Applied Sciences in Finland en the University of Thessaly in Griekenland. Het INVEST project start in december 2020.

Studenten

Europese samenwerking

De 5 kennisinstellingen werken samen om de verbinding tussen onderwijs, onderzoek, innovatie en kennisoverdracht te versterken, mobiliteit te vergroten en de kwaliteit en excellentie in onderwijs en onderzoek te verbeteren. De INVEST-alliantie richt haar activiteiten op studenten in alle drie de studiecycli: bachelor, master en doctoraal, en op het academisch en niet-academisch personeel van de alliantiepartners.

Ruth van der Beek: ‘De essentie van ons Europees samenwerkingsverband bestaat uit vier strategische pijlers, namelijk competitief onderwijs en waardevolle leerresultaten, collectief toponderzoek en innovatie, een hoog mobiliteitsniveau binnen Europa, en het bouwen van netwerken als platform voor toekomstig onderwijs en onderzoek. Wij hebben daarnaast binnen onze alliantie gekozen voor een aantal belangrijke en relevante aandachtsgebieden: Water, Energie, Voeding en Milieu Nexus, Kwaliteit van het Leven en Ondernemerschap. HVHL heeft daarbij veel te bieden op het gebied van innovatie en duurzaamheid’.

Europese Universiteiten

Deelnemers van een Europese Universiteit kunnen optimaal profiteren van kennis en kwaliteiten bij hun partneruniversiteiten. Van der Beek:‘ Er zijn veel manieren om te innoveren, dit is een mooie internationale manier. Zo blijf je interessant. Niet alleen voor Nederlandse studenten maar ook voor Europese studenten. Onze partneruniversiteiten profiteren op hun beurt van de vakkennis en de kennis op het gebied van duurzaamheid bij HVHL. Je krijgt er in feite allemaal een hoop vakgenoten, sparringpartners en ‘collega’s’ bij. Daarnaast kun je interdisciplinaire of internationale groepen van studenten, academici en externe belanghebbenden activeren om belangrijke Europese kwesties aan te pakken, zoals de ontwikkeling van innovatieve technologieën, klimaatverandering, democratie, gezondheid, migratie. Die laatste doelen zijn ook belangrijke EU Erasmus programma doelstellingen’.

Selectie

Maar liefst 62 allianties deden een aanvraag, daarvan zijn er nu 24 geselecteerd die zich Europese Universiteit mogen noemen. Inmiddels maken 9 Nederlandse hoger onderwijsinstellingen deel uit van een Europese Universiteit. Het betreft zeven Nederlandse universiteiten en voor het eerst twee Nederlandse hogescholen.

Naast HVHL maakt ook NHL Stenden met de RUN-EU deel uit van een Europese Universiteit. Onderdeel uitmaken van een Europese universiteit garandeert mobiliteits- en onderzoeksmiddelen van de EU voor de eerstkomende jaren. Verdere uitwerking van de plannen en implementatie van INVEST zal dit najaar plaatsvinden.

Trefwoorden: