Voorlopig online onderwijs i.v.m. Coronavirus

26-03-2020

 

In een overleg tussen o.a. de Vereniging Hogescholen, de VSNU en de ministers van Onderwijs (d.d. 15 maart 2020) is besloten dat er t/m 6 april geen onderwijs meer plaatsvindt op locaties van hogescholen en universiteiten. Maandag 23 maart heeft het kabinet besloten dat evenementen en samenkomsten tot 1 juni verboden zijn. Hierdoor is grote onzekerheid ontstaan over de vraag wat dit betekent voor de onderwijsactiviteiten van hogescholen en universiteiten. Studenten en docenten weten niet waar ze zich voor de periode na 7 april op moeten voorbereiden en vragen om duidelijkheid. Het CvB heeft daarom besloten om ook na 7 april door te gaan met het verzorgen van online onderwijs. Dat geldt ook voor al het onderwijs van periode 4. De hoop is dat er gedurende een aantal weken in juni of juli toch weer op locatie lessen mogen worden verzorgd. Op die momenten zullen dan de colleges en practica worden gepland die echt niet op een andere/digitale manier eerder konden plaatsvinden.

Toetsen

Er wordt hard gewerkt om alle onderwijsactiviteiten zoveel mogelijk doorgang te laten vinden. Ook de mogelijkheden m.b.t. toetsing worden momenteel bekeken. Dit vraagt echter even tijd. Het streven is om hier vrijdag 3 april meer duidelijkheid over te geven. Dat vraagt om enig geduld. Het advies is wel om vooral te blijven studeren. Toetsen zullen toch op enig moment moeten worden gemaakt.

Nieuwe weekplanning

Momenteel vindt er dus een concrete uitwerking van de periode van nu tot 1 september plaats. Uiterlijk in week 14 wordt nadere informatie verstrekt over de weekplanning, inclusief de opnieuw in te plannen toetsweken tot 1 september 2020. E.e.a. mede op basis van de dan landelijk geldende voorschriften.

Stages, minoren en afstuderen

Fysieke colleges en werkcolleges zijn komen te vervallen. Ook externe activiteiten als excursies zijn afgelast. Afspraken rond stages en afstudeeropdrachten kunnen wel doorgaan. Stem dit af met je stagebieder en je stage- of afstudeercoördinator. Ook veldwerk t.b.v. stages, afstudeeropdrachten of een minor is toegestaan, mits het om maximaal twee studenten gaat. De begeleiding vindt plaats op afstand.

Evenementen

Alle fysieke evenementen bij Van Hall Larenstein zijn tot 1 juni afgelast. Er wordt zoveel mogelijk naar online alternatieven gezocht. Ook gaan we vanuit de hogeschool niet meer naar werk- of studiegerelateerde bijeenkomsten buiten de deur. Het advies is sowieso om zo min mogelijk reisbewegingen te maken en de adviezen van het RIVM ter voorkoming van de verdere verspreiding van het coronavirus op te volgen.

Reizen naar het buitenland

Voor alle studenten en medewerkers geldt dat alle buitenlandse reizen en excursies naar het buitenland voorlopig niet doorgaan. Dat betreft dus ook de reeds geboekte reizen en buitenlandse excursies. We kunnen nu niet overzien wat er daarna aan maatregelen geldt. Plannen voor uitgestelde reizen kunnen we nu dus ook niet maken vanwege, de onzekere situatie.

Terugkeren uit het buitenland

Studenten die momenteel nog in het buitenland zijn vanwege stage of studie, adviseren we op een snelle en veilige wijze terug te keren naar Nederland. De keuze om dit advies op te volgen is aan de student zelf. Wil je een vlucht boeken, dan adviseert het ministerie van Buitenlandse Zaken het volgende: 

  • Neem contact op met luchtvaartmaatschappijen die op Nederland of Europa vliegen (of reisorganisaties - komt verderop aan de orde);
  • Maak gebruik van de vluchtmogelijkheden die er nog zijn of komen;
  • Mocht vertrekken op korte termijn niet lukken: registreer je dan bij de informatieservice van Buitenlandse Zaken als je dat nog niet hebt gedaan https://informatieservice.nederlandwereldwijd.nl/ (kan ook per groep). Dan is bij de ambassade bekend dat je in het land bent. Je krijgt dan ook berichten vanuit ambassades over bv. eventuele extra vluchtmogelijkheden die luchtvaartmaatschappijen aanbieden;
  • Indien vertrek op korte termijn niet mogelijk is, zorg er dan voor dat veilig verder verblijf gegarandeerd is. Als je daarbij problemen ondervindt, neem dan contact op met de ambassade via het 24/7 contact centrum van Buitenlandse Zaken +31 247 247 247;
  • Dit nummer kun je ook bellen voor andere vragen aan de ambassade.

Daarnaast heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken samen met de reisbranche, verzekeraars en luchtvaartmaatschappijen nog een andere optie gelanceerd om gestrande reizigers te repatriëren. Daarvoor moet je je registreren via het platform  BijzondereBijstandBuitenland.nl. Voor deze terugreis wordt achteraf een eigen bijdrage geïnd. Die bedraagt binnen Europa €300 en buiten Europa €900 per persoon. Hiervoor moet je akkoord geven tijdens het registratieproces.

Communicatie

Op dit moment gebeurt er veel en verandert de situatie bijna van dag tot dag. We vinden het belangrijk dat studenten en medewerkers steeds op de hoogte zijn van veranderingen. Daarom houden we je via de mail, MyHVHL en webinars op de hoogte van de actualiteit.

Studenten/medewerkers

Studenten en medewerkers vinden alle informatie op de portal van HVHL: my.hvhl.nl

Trefwoorden: