Voorlopig online onderwijs vanwege Coronavirus

24-04-2020

 Op 21 april heeft het kabinet de coronamaatregelen verlengd tot en met 20 mei. Van Hall Larenstein had, in samenspraak met andere hogescholen, al eerder besloten voorlopig door te gaan met het geven van online onderwijs. Dat geldt dus ook voor al het onderwijs van periode 4, dus tot en met 19 juni. De hoop is dat er gedurende een aantal weken in juni of juli toch weer op locatie lessen mogen worden verzorgd. Op die momenten plannen we dan de colleges en practica die echt niet op een andere/digitale manier eerder konden plaatsvinden. Mochten de coronamaatregelen van de overheid op enig moment worden versoepeld, dan bekijken we opnieuw welke vormen van onderwijs, toetsing en onderzoek binnen de dan geldende richtlijnen weer op locatie kunnen plaatsvinden. Tegelijkertijd zullen we rekening moeten houden met het scenario van een mogelijke verlenging van een aantal maatregelen.

Aangepaste onderwijskalender

Er is hard gewerkt om alle onderwijsactiviteiten tot de zomervakantie zoveel mogelijk doorgang te laten vinden om zo studievertraging zoveel mogelijk te voorkomen. Ook de mogelijkheden m.b.t. (online) toetsen en herkansen zijn bekeken. Dit alles heeft geresulteerd in een aangepaste onderwijskalender die inmiddels met alle studenten en medewerkers is gedeeld.

Stages, minoren en afstuderen

Fysieke colleges en werkcolleges zijn komen te vervallen. Ook externe activiteiten als excursies zijn afgelast. Afspraken rond stages en afstudeeropdrachten kunnen wel doorgaan. Studenten stemmen dit af met hun stagebieder en hun stage- of afstudeercoördinator bij Van Hall Larenstein. Ook veldwerk t.b.v. stages, afstudeeropdrachten of een minor is toegestaan, mits het om maximaal twee studenten gaat. De begeleiding vindt plaats op afstand.

Uitstel bindend studieadvies

In lijn met het advies van het ministerie van OCW, stelt Van Hall Larenstein het bindend studieadvies (BSA) uit. Dit geldt voor alle studenten:

  • die in september 2019 of later in het studiejaar 2019-2020 met een opleiding bij Van Hall Larenstein zijn gestart;
  • die in het studiejaar 2018-2019 bij Van Hall Larenstein zijn begonnen maar een uitgesteld BSA hebben gekregen tot juli 2020.

Al deze studenten hebben in week 15 een brief ontvangen op hun emailadres van Van Hall Larenstein (…@hvhl.nl). In deze brief staat dat de BSA met een jaar wordt uitgesteld, met daarbij een toelichting op dit uitstel.

Financiële zaken

Studenten die door de coronamaatregelen in de financiële problemen komen, kunnen terecht bij DUO. Bijvoorbeeld om hun lening te verhogen. Ook kunnen zij met terugwerkende kracht (maximaal) bijlenen, zo nodig vanaf het begin van het collegejaar. Daarnaast kunnen studenten collegegeldkrediet aanvragen. Ook dit regelen zij zelf via mijnDUO. Studenten die ondanks deze voorzieningen toch in de knel komen, kunnen ook bij DUO aankloppen voor een maatwerkoplossing.

Evenementen

Alle fysieke evenementen bij Van Hall Larenstein zijn t/m 1 september afgelast. Er wordt zoveel mogelijk naar online alternatieven gezocht. Ook gaan we vanuit de hogeschool niet meer naar werk- of studiegerelateerde bijeenkomsten buiten de deur. Het advies is sowieso om zo min mogelijk reisbewegingen te maken en de adviezen van het RIVM ter voorkoming van de verdere verspreiding van het coronavirus op te volgen.

Reizen naar het buitenland

Voor alle studenten en medewerkers geldt dat alle buitenlandse reizen en excursies naar het buitenland voorlopig niet doorgaan. Dat betreft dus ook de reeds geboekte reizen en buitenlandse excursies. We kunnen nu niet overzien wat er daarna aan maatregelen geldt. Plannen voor uitgestelde reizen kunnen we nu dus ook niet maken vanwege, de onzekere situatie.

Terugkeren uit het buitenland

Studenten die momenteel nog in het buitenland zijn vanwege stage of studie, adviseren we op een snelle en veilige wijze terug te keren naar Nederland. De keuze om dit advies op te volgen is aan de student zelf. Wil je een vlucht boeken, dan adviseert het ministerie van Buitenlandse Zaken het volgende: 

  • Neem contact op met luchtvaartmaatschappijen of reisorganisaties die op Nederland of Europa vliegen;
  • Maak gebruik van de vluchtmogelijkheden die er nog zijn of komen;
  • Mocht vertrekken op korte termijn niet lukken: registreer je dan bij de informatieservice van Buitenlandse Zaken als je dat nog niet hebt gedaan https://informatieservice.nederlandwereldwijd.nl/ (kan ook per groep). Dan is bij de ambassade bekend dat je in het land bent. Je krijgt dan ook berichten vanuit ambassades over bv. eventuele extra vluchtmogelijkheden die luchtvaartmaatschappijen aanbieden;
  • Indien vertrek op korte termijn niet mogelijk is, zorg er dan voor dat veilig verder verblijf gegarandeerd is. Als je daarbij problemen ondervindt, neem dan contact op met de ambassade via het 24/7 contact centrum van Buitenlandse Zaken +31 247 247 247;
  • Dit nummer kun je ook bellen voor andere vragen aan de ambassade.

Communicatie

Op dit moment gebeurt er veel en verandert de situatie bijna van dag tot dag. We vinden het belangrijk dat studenten en medewerkers steeds op de hoogte zijn van veranderingen. Daarom houden we hen via de mail, MyHVHL en webinars op de hoogte van de actualiteit.

Studenten/medewerkers

Studenten en medewerkers vinden alle informatie op de portal van HVHL: my.hvhl.nl

Trefwoorden: