Voorlopig focus op online onderwijs vanwege Coronavirus

08-06-2020

Aangepaste onderwijskalender

Er is hard gewerkt om alle onderwijsactiviteiten tot de zomervakantie zoveel mogelijk (online) doorgang te laten vinden om zo studievertraging zoveel mogelijk te voorkomen. Ook de mogelijkheden m.b.t. (online) toetsen en herkansen zijn bekeken. Dit alles heeft geresulteerd in een aangepaste onderwijskalender waar we sinds eind maart mee werken. Vanaf 15 juni vinden er ook weer activiteiten op locatie plaats, onder strikte voorwaarden (anderhalvemeterschool).
Voor wat betreft de start van het studiejaar 2020-2021 gaan we er vanuit dat het onderwijs in periode 1 en 2 (t/m januari 2021) voor 80% online zal plaatsvinden en voor 20% op locatie, in Leeuwarden en Velp.

Stages, minoren en afstuderen

Fysieke colleges zijn komen te vervallen. Ook externe activiteiten als excursies zijn afgelast. Afspraken rond stages en afstudeeropdrachten kunnen wel doorgaan. Studenten stemmen dit af met hun stagebieder en hun stage- of afstudeercoördinator bij Van Hall Larenstein. Ook veldwerk t.b.v. stages, afstudeeropdrachten of een minor is toegestaan, mits het om maximaal twee studenten gaat. De begeleiding vindt plaats op afstand.

Uitstel bindend studieadvies

In lijn met het advies van het ministerie van OCW, stelt Van Hall Larenstein het bindend studieadvies (BSA) uit. Dit geldt voor alle studenten:

  • die in september 2019 of later in het studiejaar 2019-2020 met een opleiding bij Van Hall Larenstein zijn gestart;
  • die in het studiejaar 2018-2019 bij Van Hall Larenstein zijn begonnen maar een uitgesteld BSA hebben gekregen tot juli 2020.

Al deze studenten hebben een brief ontvangen op hun emailadres van Van Hall Larenstein (…@hvhl.nl). In deze brief staat dat de BSA met een jaar wordt uitgesteld, met daarbij een toelichting op dit uitstel.

Financiële zaken

Studenten die door de coronamaatregelen in de financiële problemen komen, kunnen terecht bij DUO. Bijvoorbeeld om hun lening te verhogen. Ook kunnen zij met terugwerkende kracht (maximaal) bijlenen, zo nodig vanaf het begin van het collegejaar. Daarnaast kunnen studenten collegegeldkrediet aanvragen. Ook dit regelen zij zelf via mijnDUO. Studenten die ondanks deze voorzieningen toch in de knel komen, kunnen ook bij DUO aankloppen voor een maatwerkoplossing.

Studenten met studiegerelateerde financiële problemen kunnen onder voorwaarden in aanmerking komen voor ondersteuning vanuit de hogeschool. Bijvoorbeeld als er kosten zijn gemaakt om vroegtijdig terug te keren van een stage in het buitenland of wanneer studievertraging is opgelopen vanwege mantelzorg aan familieleden met corona. Aanvragen voor ondersteuning verlopen via het studentendecanaat.

Evenementen

Alle fysieke evenementen bij Van Hall Larenstein zijn t/m 1 september afgelast. Er wordt zoveel mogelijk naar online alternatieven gezocht. Ook gaan we vanuit de hogeschool niet meer naar werk- of studiegerelateerde bijeenkomsten buiten de deur. Het advies is sowieso om zo min mogelijk reisbewegingen te maken en de adviezen van het RIVM ter voorkoming van de verdere verspreiding van het coronavirus op te volgen.

Reizen van en naar het buitenland

Voor reizen van en naar het buitenland volgen we de richtlijnen van het RIVM en het ministerie van Buitenlandse Zaken. Internationale gasten en studenten zijn welkom bij Van Hall Larenstein tenzij afkomstig uit een oranje land. Ook voor uitgaande reizen volgen we de richtlijnen van de kleuradviescodes van BuZa. Reizen (boeken) naar oranje landen is daarom niet toegestaan. Voor reizen naar gele landen wordt onderscheid gemaakt tussen ‘need to go’ en ‘nice to go’. Omdat kleurcodes ook weer kunnen wijzigen is het advies om reizen sowieso zo laat mogelijk te boeken.

Terugkeren uit het buitenland

Studenten die momenteel nog in het buitenland zijn vanwege stage of studie, adviseren we op een snelle en veilige wijze terug te keren naar Nederland. De keuze om dit advies op te volgen is aan de student zelf. Wil je een vlucht boeken, dan adviseert het ministerie van Buitenlandse Zaken het volgende: 

  • Neem contact op met luchtvaartmaatschappijen of reisorganisaties die op Nederland of Europa vliegen;
  • Maak gebruik van de vluchtmogelijkheden die er nog zijn of komen;
  • Mocht vertrekken op korte termijn niet lukken: registreer je dan bij de informatieservice van Buitenlandse Zaken als je dat nog niet hebt gedaan https://informatieservice.nederlandwereldwijd.nl/ (kan ook per groep). Dan is bij de ambassade bekend dat je in het land bent. Je krijgt dan ook berichten vanuit ambassades over bv. eventuele extra vluchtmogelijkheden die luchtvaartmaatschappijen aanbieden;
  • Indien vertrek op korte termijn niet mogelijk is, zorg er dan voor dat veilig verder verblijf gegarandeerd is. Als je daarbij problemen ondervindt, neem dan contact op met de ambassade via het 24/7 contact centrum van Buitenlandse Zaken +31 247 247 247;
  • Dit nummer kun je ook bellen voor andere vragen aan de ambassade.

Communicatie

We vinden het belangrijk dat studenten en medewerkers steeds op de hoogte zijn van veranderingen. Daarom houden we hen via de mail en MyHVHL op de hoogte van de actualiteit.

Studenten/medewerkers

Studenten en medewerkers vinden alle informatie op de portal van HVHL: my.hvhl.nl

Trefwoorden: