Digitaal lesmateriaal voor aardrijkskundedocenten

19-03-2020

Nu het onderwijs in Nederland staat voor de uitdaging om afstandsonderwijs te organiseren, komt Hogeschool Van Hall Larenstein (HVHL) met een digitaal lespakket voor aardrijkskundedocenten. Integraal waterbeleid is een van de onderdelen van het examenprogramma aardrijkskunde voor havo en vwo. HVHL heeft haar expertise op het gebied van water, rivieren en landschap gebruikt om een pakket lesmateriaal over hoogwaterproblematiek samen te stellen.

In de opleidingen van HVHL die zich met de groene leefomgeving bezig houden, buigen docenten, studenten en onderzoekers zich dagelijks over vraagstukken rondom water en de leefomgeving. Deze kennis willen we graag delen met het voortgezet onderwijs.

Examenstof
Aardrijkskundedocenten die op zoek zijn naar materiaal om hun leerlingen thuis aan hun examenstof te laten werken, kunnen een gratis lespakket aanvragen. Het pakket bestaat uit een instructie voor docenten, een videoles over water in onze leefomgeving, een video-excursie met veldcollege over het rivierenlandschap, een opdracht voor leerlingen en feedback over de opdracht.

Informatie over het bestellen van het gratis pakket is te vinden op de website, zie de pagina Lesmateriaal aardrijkskunde.

Biologie
Ook voor biologiedocenten is allerhande lesmateriaal ontwikkeld door HVHL in samenwerking met docenten voortgezet onderwijs. Meer hierover, zie de pagina Lesmateriaal biologie.