Circulaire economie: landbouwregio's in Europa willen leren van Noordoost Friesland

21-01-2020

De overgang naar een circulaire economie, waarin afval niet bestaat en grondstoffen steeds opnieuw gebruikt worden, vergt lokaal maatwerk. Vijf Europese regio’s zijn daarom het project ‘Color Circle’ begonnen waarin zij van elkaar willen leren hoe tot duurzame oplossingen te komen en daarbij een voorbeeld te zijn voor andere regio’s. Noordoost Friesland is met het project ‘Fjildlab’ zo’n voorbeeld.

Een van de voornaamste doelstellingen van de Europese Unie is te komen tot een sterkere en meer circulaire economie. Met name in landelijke gebieden met eigen unieke natuurlijke, culturele of menselijke hulpbronnen leidt dit vaak tot grote uitdagingen en is maatwerk vereist. Noordoost Friesland is zo’n unieke regio waar onder de naam Fjildlab wordt gewerkt aan het versterken van de circulaire economie en een duurzame landbouwsector. De aanpak van Fjildlab is een open structuur, waarbij agrarische collectieven, mkb-bedrijven, lokale overheden en kennisinstellingen met elkaar werken aan oplossingen. Nieuwe verdienmodellen kunnen als voorbeeld dienen voor andere regio’s in Europa.

Internationale bijeenkomst voorbeeldregio’s
Partners uit de vijf Europese voorbeeldregio’s en een delegatie vanuit Brussel (projectdeelnemers en regiobestuurders) komen op 4 en 5 februari a.s. in Friesland samen voor een ‘international learning event over circulaire economie’, georganiseerd door Hogeschool Van Hall Larenstein (HVHL).

Color Circle
Namens Fjildlab heeft HVHL een Interreg Europe project toegekend gekregen getiteld ‘Color Circle’. Dit is samen met kennisinstellingen en regio’s in Frankrijk, Spanje, Roemenië en Tsjechië die werken aan lokale circulaire economie. Elk van de deelnemende regio’s heeft zijn eigen unieke kenmerken en aanpak voor het realiseren van lokale circulaire economie. In Color Circle willen de deelnemende regio’s van elkaar leren wat de beste aanpak is en andere EU regio’s ondersteunen en inspireren. Om de doelen te bereiken zal HVHL o.a. een interregionaal leer- en kennisproces in gang zetten waarbij de opgedane kennis en ervaringen uit Fjildlab worden gedeeld.