De beste hbo-scripties van Friesland blinken uit in actualiteit en maatschappelijke relevantie

18-11-2020

Anouk Boersma, studente Wildlife Management aan Hogeschool Van Hall Larenstein (HVHL) en Maroua Aissa, studente Verpleegkunde aan NHL Stenden Hogeschool, winnen dit jaar de Van Welderen Rengers scriptieprijs ter waarde van €750,-. “Met de Van Welderen Rengers scriptieprijs, die deze week voor de 20e keer wordt uitgereikt, willen we hogeschoolstudenten stimuleren om bij te dragen aan de economische welvaart in Friesland.”, aldus voorzitter Jan Kersbergen. “De bachelorscripties van Anouk en Maroua sprongen er op hun vakgebied uit qua actualiteit en maatschappelijke relevantie.”

Optimalisatie van bestuivers en natuurlijke plaagbestrijding

Anouk Boersma heeft onderzoek gedaan naar de optimalisatie van bestuivers (zoals bijen en andere insecten) en natuurlijke manieren om insectenplagen te voorkomen of te bestrijden. Bepaalde landschapselementen zijn specifiek toegepast in het gebied van de Waadrâne, een agrarisch collectief in noordelijk Fryslân. Met dit onderzoek wil zij een bijdrage leveren aan de missie en doelstelling van BEESPOKE, een internationaal initiatief om de teruggang van bijen en andere insecten om te draaien en meer veerkrachtige agro ecosystemen te realiseren. De gebieden in de Waadrâne waarin haar casestudy plaats heeft gevonden, maken deel uit van dit initiatief. “Het betreffende onderwerp is actueel en maatschappelijk relevant in algemene zin, maar voor een landbouw en natuurprovincie als Friesland in het bijzonder. Verder is de onderzoeksopzet, -uitvoering en -verantwoording gedegen uitgewerkt en van buitengewone kwaliteit. ”, concludeert de jury.

Weigeringen binnen het rijksvaccinatieprogramma

“Maroua Aissa heeft een interessant, gedegen en in actualiteit winnend onderzoek in Zuidwest Fryslân uitgevoerd naar het gedrag van ouders die voor de keuze staan om hun kind te laten vaccineren.”, aldus de jury. Het blijkt dat meer ouders ervoor kiezen om hun kind niet te laten vaccineren. Vier jaar geleden zakte de vaccinatiegraad in Nederland zelfs onder de grens van 95 procent, de grens die volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) nodig is om groepsimmuniteit binnen een land te garanderen. Aanleiding voor de GGD Fryslân om de redenen van deze populatiegroep in kaart te laten brengen. “Maroua heeft een heel actueel thema aan de orde gesteld, namelijk de houding van mensen om voorlichting van de overheid wel of niet serieus te nemen. De scriptie excelleert bij de presentatie van de resultaten. De kwalitatieve data – ook in de vorm van quotes – leveren een mooi overzicht op van de motieven van ouders. Ook de reflectie op het onderzoek is verhelderend, zeker met betrekking tot de door haar gestelde verdiepende vragen.”

Van Welderen Rengersfonds

Ieder jaar looft het Van Welderen Rengersfonds scriptieprijzen uit voor de beste afstudeerwerkstukken van de drie Friese hogescholen. Baron Th. van Welderen Rengers (1867-1945) was onder andere grondlegger van de Coöperatieve Voorschot- en Spaarbank Trynwâlden in Oenkerk. Deze bank is later geïntegreerd in de Friesland Bank. De baron heeft zijn bezit nagelaten aan een stichting: het Van Welderen Rengersfonds. Met als doel dat zijn kapitaal wordt ingezet voor het stimuleren van de economische welvaart in Fryslân.

De scripties zijn dit jaar beoordeeld door een deskundige jury bestaande uit dr. Herman Blom, lector Onderzoek bij NHL Stenden Hogeschool, drs. Jan van der Valk, Lid Applied Research Center Animals en Business bij HVHL en dr. Job van ’t Veer, Lector Digitale Innovatie Zorg en Welzijn bij NHL Stenden Hogeschool.

Anouk Boersma, student HVHL en Maroua Aissa van NHL Stenden