Agrarische hogescholen en bedrijfsleven bundelen krachten om kalveropfok te optimaliseren

11-02-2020

Het afweersysteem van kalveren werkt bij de geboorte nog niet optimaal om infecties te bestrijden. Met name bij een hoge infectiedruk wordt er veel van een kalf gevraagd. Om de infectiedruk rondom het jonge kalf te verlagen is er praktijkgericht onderzoek nodig. In februari 2020 start daarom een grootschalig onderzoek naar infectiedruk en kalveropfok op 100 Nederlandse melkveebedrijven. De vier agrarische hogescholen en zes partners gaan hierin nauw samenwerken.

Doel van het onderzoek is om inzicht te krijgen in de infectiedruk rondom het jonge kalf en de ontwikkeling van kalveren gedurende de eerste 14 dagen na geboorte. Tevens worden er praktische tools ontwikkeld en gevalideerd die veehouders en adviseurs ondersteunen bij het monitoren van de kalveropfok. Tijdens het onderzoek wordt gekeken hoe een veehouderij de kans op infectie bij het kalf in de eerste levensweken zo laag mogelijk kan houden. Om een goed beeld te krijgen van de diverse praktijksituaties worden 100 melkveebedrijven bezocht door docent-onderzoekers en studenten. Zij gaan metingen verrichten en de bedrijfsvoering bij het afkalven en de kalveropfok in kaart brengen.

Met de inzichten uit dit project kan de kalveropfok op het melkveebedrijf geoptimaliseerd worden, zodat de kalveren een gezonde start krijgen en zich ontwikkelen tot productieve en robuuste melkkoeien/vleeskalveren.

Infectiedruk intensief volgen

Vijf bedrijven worden daarnaast door docent-onderzoekers en studenten gedurende twaalf maanden intensief gevolgd. Ze onderzoeken het verloop van de infectiedruk op het bedrijf. Projectpartners die gekoppeld zijn aan het project onderzoeken diverse hulpmiddelen voor veehouders en hun adviseurs om de kalveropfok te ondersteunen.
De projectgroep zal onder meer tijdens themadagen, in het onderwijs en in publicaties de infectiedruk rondom het jonge kalf bespreken. Verwacht wordt dat minder infecties bij jonge kalveren uiteindelijk leiden tot een betere jeugdgroei en gezondere kalveren.

Samenwerking

Binnen het grootschalig praktijkonderzoek wordt nauw samengewerkt tussen de vier agrarische hogescholen, Aeres Hogeschool Dronten, HAS Hogeschool, Hogeschool Van Hall Larenstein (HVHL) en InHolland Delft. Het project wordt gefinancierd door regieorgaan SIA, onderdeel van de Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), en diverse projectpartners zoals ForFarmers, Iconize, Royal GD, MS Schippers, ULP, LTO Nederland en Dairy Campus.

Groepsfoto onderzoek kalverhygiene

Trefwoorden: