Wereldwijde samenwerking nodig om verzilting van landbouwgrond op te lossen

17-09-2019

Er moet veel meer internationale samenwerking komen om het probleem van zoutere landbouwgrond op te lossen. Dat is één van de conclusies naar aanleiding van het 4-daagse internationale congres over dit probleem, vorige week bij Hogeschool Van Hall Larenstein (HVHL) in Leeuwarden. Meer dan 200 specialisten uit de hele wereld deden aan het congres mee. Het was voor het eerst dat deskundigen bijeenkwamen om te praten over oplossingen voor de toenemende verzilting van de landen rondom de Waddenzee en Noordzee.

Door zeespiegelstijging, bodemdaling en vaker voorkomende periodes van droogte krijgen steeds meer landen te maken met verzilting van (landbouw)grond. Het congres 'Salin Futures' richtte zich dan ook op zoute landbouw als een manier om zich aan te passen aan deze klimaatverandering. Verschillende mogelijkheden passeerden hierbij de revue, zoals aan zoetwaterbeheer in potentieel zoute bodems, revitalisering van zoute aangetaste gebieden, economie en financiering van gewassen en producten.

Programma

Belangrijk doel van de conferentie was wat de landen rondom Noordzee en de Waddenzee kunnen leren van de landen die al langer last hebben van verzilting. Experts uit o.a. Australië, Bangladesh, Senegal en de Verenigde Staten deelden kennis en ervaring over onderwerpen als veelbelovende gewassen, zout-zoet waterbeheer, beleid en innovatie met praktijkervaring.

Op dinsdag en woensdag waren er lezingen, seminars en praktijkvoorbeelden te zien op de informatiemarkt. Op donderdag en vrijdag waren er excursies naar Texel, Terschelling en Emden (Duitsland). Deze stonden in het teken van excursies naar plekken waar al verschillende onderzoeken worden gedaan op dit gebied.

Wereldwijde dreiging

Dat het probleem groot is, werd met het bezoek aan Emden wel duidelijk. Vertegenwoordigers van universiteiten en overheden uit onder andere Irak, Iran, Egypte, Australië, Bangladesh, India en Amerika vertelden dat grote delen van hun landbouwgrond verloren dreigen te gaan door het zoute water en droogte. Dat is zeer bedreigend voor de toekomst van de landbouwsector en de productie van voldoende voedsel voor de inwoners van die landen.

Oplossingen voor de toekomst: een kans voor studenten

Tussen de (inter)nationale professoren, boeren en andere betrokkenen konden ruim 150 studenten ook deelnemen aan de conferentie. Een speciale schaduwsessie was georganiseerd waarin studenten van verschillende gastsprekers een introductie in de zilte teelt kregen. Professor Atiq Rahman, van het Bangladesh Center for Advanced Studies, gaf een duidelijk beeld van de noodzaak van zilte landbouw in een drukbevolkt land zoals Bangladesh. De gebieden rondom de kust kunnen daar in rap tempo zouter worden en voor voldoende voedselproductie is zilte teelt daar bijna onmisbaar in de toekomst. Ook een introductie over de problematiek rondom het faciliteren van zilte teelt en het werk wat gedaan wordt in het International Center for Biosaline Agriculture in Dubai werd besproken in het gastcollege van professor Dionysia Angeliki Lyra. Prof. Pier Vellinga en Prof. Mindert de Vries beide verzorgden een introductie in de noodzaak van teelt van zoute gewassen en schetsten de context waarin zilte landbouw zich bevind. En allen gaven de studenten een belangrijke boodschap mee: dit soort innovatieve oplossingen zijn ontzettend belangrijk binnen een wereld die kampt met veranderend klimaat en bevolkingsgroei. De huidige onderzoekers hebben een goed beeld geschetst van de situatie, het is aan onze huidige studenten om deze kennis te gebruiken en het om te zetten in oplossingen in de toekomst.

Organisatie

Saline conference is een initiatief van de Waddenacademie. Het maakt deel uit van Interreg-project; SalFar (Saline Farming). In dit project wil de provincie Groningen samen met projectpartners uit zeven landen rondom de Noordzee oplossingen vinden voor verzilting van landbouwgrond. HVHL werkt intensief samen met de Waddenacademie op het gebied van onderzoek en fungeerde dinsdag en woensdag als host voor dit congres.

deelnemers van het congres Salin Futures op 11 september 2019 bij Van Hall Larenstein in Leeuwarden