Water opslaan onder sportvelden oplossing voor waterproblematiek

21-05-2019

Veel gemeenten en sportverenigingen hebben ermee te maken: wateroverlast én aanhoudende droogte. Twee studenten Tuin- en Landschapsinrichting en advies- en ingenieursbureau Newae hebben hiervoor een slimme oplossing bedacht.

Door een gezamenlijk project in St. Oedenrode wordt hier water op innovatieve wijze onder de kunstgrassportvelden opgeslagen. Dit water wordt vervolgens gebruikt om de natuurgrasvelden te besproeien. Voetbalvereniging Rhode is de gelukkige om van dit systeem, aangelegd door aannemer TopGrass, te kunnen profiteren. Voor waterschap De Dommel draagt het project bij aan duurzaam waterbeheer.

Bekroond
Afgelopen donderdag 16 mei kreeg dit project een oorkonde van de Unie van Waterschappen. Dit gebeurde tijdens een masterclass ‘Waterberging onder sportvelden als oplossing voor waterproblematiek’ op Hogeschool Van Hall Larenstein (HVHL), waar studenten Tuin- en Landschapsinrichting en Land- en Watermanagement, samen met vertegenwoordigers van de projectpartners aan deelnamen. Hiermee is een kroon gezet op een waardevolle samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en onderwijs.

Staand, van links naar rechts: Aron van Balveren (Gemeente Meierijstad), Hans van Casteren en Frank van der Zande (VV Rhode), Freek Rurup (docent T&L), Jeroen van de Ven (Newae). Gehurkt, van links naar rechts: Bob Olyerhoek (student T&L), Wim Glaap (Unie van Waterschappen), Bas Franssen (student T&L), Hans Roelofs (Waterschap De Dommel).