Eerste hbo postdoc-voorstel goedgekeurd

11-02-2019

Vorige week verleende NWO-SIA haar goedkeuring aan het eerste hbo postdoc-voorstel van Hogeschool Van Hall Larenstein (HVHL), getiteld ‘Towards Resilient Communities: Action Learning with SDGs as Compass’ en ingediend door Annelies Heijmans, docent International Development & Management. Een beurs van €80.000 stelt haar in staat om de komende twee jaar 50% van haar tijd aan onderwijs te besteden en 50% aan onderzoek. Het hbo postdoc-programma van SIA heeft als doel om de koppeling tussen onderzoek en onderwijs te versterken, de kwaliteit van toegepast onderzoek verder te verbeteren en om docenten met een PhD langer in het hoger onderwijs te houden.

Met haar postdoc-onderzoek beoogt Annelies een methodologie te ontwikkelen om de 17 Sustainable Development Goals (doelstellingen op het gebied van duurzame ontwikkeling) effectief te integreren in het toegepaste onderzoek van HVHL. Ze gaat onderzoeken hoe deze doelstellingen kunnen worden gebruikt als een kompas ter verbetering van prestaties en resultaten op het gebied van transdisciplinaire samenwerking in verschillende Living Labs in Nederland, Indonesië en India. De mechanismen, obstakels en afwegingen ten aanzien van succes zullen zichtbaar worden gemaakt door activiteiten in toegepast onderzoek af te zetten tegen de 17 doelstellingen. De uitkomsten van deze regelmatige toetsen zullen worden besproken met alle stakeholders ter verbetering van hun interventies en innovaties. De verwachting is dat dit zal resulteren in aanpassingen in het duurzaamheidsbeleid. Ook zullen er lessen worden geleerd ter verwezenlijking van een veerkrachtige community.

Transdisciplinair onderwijs en leertrajecten

Ten tweede beoogt dit hbo postdoc-programma een stappenplan te formuleren om vorm te geven aan transdisciplinair onderwijs en leertrajecten (van monodisciplinaire tot multidisciplinaire, interdisciplinaire en transdisciplinaire betrokkenheid) voor alle studie- en onderzoeksprogramma’s binnen HVHL. De toekomstige afgestudeerden van onze school hebben competenties nodig om samen te werken met anderen buiten hun eigen discipline, instituut, cultuur of context. De Living Labs die betrokken zijn in deze ‘toegepaste’ postdoc bieden een geschikte leeromgeving om inzicht te krijgen in methoden om deze competenties te ontwikkelen.

Meer informatie

Rik Eweg – lector Duurzame Agribusiness in Metropolitane Gebieden – zal fungeren als directe begeleider van Annelies Heijmans. Daarnaast zal er een stuurgroep van professoren en docenten worden gevormd bestaande uit mensen die betrokken zijn bij de geselecteerde Living Labs en die interesse hebben in de ontwikkeling van transdisciplinair onderwijs. Neem voor meer informatie over de inhoud van dit hbo postdoc-programma contact op via [email protected].

Annelies Heijmans, docent International Development & Management
Annelies Heijmans, docent International Development & Management bij Van Hall Larenstein