Veel belangstelling voor veldproeven bodemproject in Friesland

26-09-2019

Sinds april van dit jaar werkt het lectoraat Duurzaam Bodembeheer van Emiel Elferink samen met LTO Noord en Cumela samen in het project Bodemverdichting Fyslân. LTO Noord is verantwoordelijk voor de algemene project coördinatie en communicatie, Cumela is als brancheorganisatie een belangrijke schakel naar de betrokken loonwerkers en hun klanten. Suzanne van de Meulen (projectleider), Henk Stegink en Emiel Elferink zorgen namens Hogeschool Van Hall Larenstein (HVHL) voor de inhoudelijke invulling en begeleiding van de activiteiten.

In dit project wordt samen met agrariërs en loonwerkers gekeken naar de mogelijkheden die er zijn om bodemverdichting te voorkomen en te verminderen. Samen met drie loonwerkers zijn er zes agrariërs betrokken, die samen veldproeven hebben uitgezet, waarin verschillende maatregelen nader bekeken worden. Behalve dat er gemeten wordt  aan verdichting en de gewasopbrengst, is een belangrijk onderdeel van dit project dat er demonstaties worden georganiseerd bij de deelnemende bedrijven. De discussie over wat er in het veld te zien is, is altijd boeiend. Inmiddels zijn er al drie demonstraties geweest, die iedere keer op warme belangstelling van bezoeker als de pers hebben mogen rekenen.

Media aandacht

De demonstratie op het bedrijf van Jolmer de Vries in It Heidenskip is vastgelegd in een artikel in de Veldpost en op het bedrijf van René Tolboom in Oudega (Smallingerland) is een filmploeg van Nieuwe Oogst TV geweest.

Opnames van Nieuwe Oogst TV op het bedrijf van René Tolboom in Oudega (Smallingerland)
Demonstratie bij René Tolboom tussen het maïs