Van Hall Larenstein tekent Bijenpact van Silence of the Bees

19-03-2019

Vandaag is er weer een belangrijke stap gezet: de eerste reeks Bijenpacts werden door 15 Friese organisaties, waaronder Hogeschool Van Hall Larenstein (HVHL), in Natuurmuseum Fryslân in Leeuwarden ondertekend.

Deze Bijenpacts zijn het vervolg op het bijensymposium van 22 september 2018 'Keer het tij voor de bij'. Die dag hebben deze organisaties besloten dat zij met Bijenpacts elkaar willen uitdagen en de handen ineen willen slaan om samen verrassende lokale oplossingen voor het bijensterfteprobleem te bedenken en uit te voeren.

Belangrijke bijdrage aan biodiversiteit Fryslân

Wederom werd vandaag de bijeenkomst toegesproken door gedeputeerde Johannes Kramer. De provincie Fryslân heeft een voorbeeldfunctie met een stevig Bijenpact. Alle Bijenpacts tezamen leveren een grote bijdrage aan het bijvriendelijk maken – en dus de biodiversiteit – van Fryslân. Binnenkort ondertekenen ook de Gemeente Leeuwarden en het Nordwin College en zijn alle pacts op de website van Silence of the Bees terug te vinden.

Voor 2019 wordt momenteel een nieuwe reeks van Bijenpacts afgesloten met zo’n 20 Friese organisaties.

Over 'Silence of the Bees'

‘Silence of the Bees’ wil zo veel mogelijk mensen bewust maken van het bijensterfteprobleem. De insteek is: gezamenlijk keren we het tij voor de bij! Met kunst, muziek, techniek, enthousiasme en natuurlijk actie! HVHL is vanuit het lectoraat Bijengezondheid partner op het gebied van wetenschappelijk onderzoek.

Bijenpacts in Natuurmuseum Fryslân