Van Hall Larenstein start nieuwe master met HZ en HR: Master River Delta Development (MSc) voorziet in behoefte watersector

13-02-2019

Wereldwijd staan deltagebieden steeds meer onder druk door klimaatverandering, bevolkings-groei en verdere verstedelijking. De watersector heeft grote behoefte aan deskundigen die in staat zijn hier oplossingen voor te bedenken en deze te realiseren. De uitdaging is daarbij om de kwetsbaarheid van rivierdelta’s te verlagen en tegelijkertijd de mogelijkheden voor een gezonde economische en ecologische ontwikkeling te vergroten. In nauwe samenspraak tussen de watersector en de hogescholen Hogeschool Van Hall Larenstein (HVHL), HZ University of Applied Sciences en Hogeschool Rotterdam is de nieuwe master River Delta Development (MSc) tot stand gekomen; de eerste professional masteropleiding op het gebied van water binnen het hbo in Nederland.

Een masteropleiding binnen het hbo onderscheidt zich door een praktijkgerichte aanpak, intensieve samenwerking met het werkveld en een brede blik op de materie (in dit geval de rivierdelta). Werken in de innovatieve praktijk is een belangrijk onderdeel van het onderwijsprogramma. Studenten werken daarom in proeftuinen op locatie (Living Labs) aan echte vraagstukken op het gebied van water, voedsel en gezondheid. Daarbij werken zij in multidisciplinaire teams, samen met en onder intensieve begeleiding van professionals uit de sector en onderzoekers uit de watergerelateerde lectoraten en onderzoekscentra van de drie hogescholen.
Om de brede blik op de materie te garanderen rouleren de studenten tijdens hun opleiding letterlijk binnen de delta: de master start bij HZ University of Applied Sciences in Middelburg waarbij de focus ligt op vraagstukken in kustgebieden. Vervolgens verplaatst het programma zich naar HVHL in Velp en staan riviersystemen centraal. Studenten ronden hun studie af bij Hogeschool Rotterdam waar het accent ligt op water in het stedelijk gebied.

De master River Delta Development (MSc) gaat in september 2019 van start. Naar verwachting kan de watersector vanaf februari 2021 over de eerste ‘facilitators of change’ beschikken. 
Kijk voor meer informatie over de master River Delta Development op www.hvhl.nl/mrdd of bezoek de open dag van HVHL op zaterdag 16 februari a.s.