Van Hall Larenstein ondertekent Regionale Adaptatie Strategie Rijk van Nijmegen en Maas en Waal

14-06-2019

In 2050 moeten het Land van Maas en Waal en het Rijk van Nijmegen klaar zijn voor extreem droge zomers en natte winters. Op woensdag 12 juni werd daartoe door verschillende partijen de ‘Regionale Adaptatie Strategie Rijk van Maas en Waal’ (kortweg: RAS) ondertekend. Dit gebeurde onder toeziend oog van deltacommissaris Peter Glas en Margot Ribberink (voormalig weervrouw, ambassadeur Operatie Steenbreek en klimaatexpert). De regio Rijk van Nijmegen en Land van Maas & Waal is één van de eerste regio’s in Nederland met een dergelijk manifest.

Wat is een Regionale Adaptatie Strategie?

Een RAS geeft aan hoe de regio op de korte en lange termijn gaat werken aan een klimaatbestendige en water robuuste inrichting. Kortom een regio die bestand is tegen de gevolgen van klimaatverandering. De afgelopen twee jaar heeft Waterschap Rivierenland samen met de zeven gemeenten Berg & Dal, Beuningen, Druten, Heumen, Nijmegen, Wijchen, West Maas & Waal en de provincie Gelderland hard gewerkt om een breed gedragen strategie te ontwikkelen. Ook andere partijen die in de regio actief zijn op dit terrein ondertekenden het manifest, waaronder ZLTO, Staatsbosbeheer, de Gelderse Natuur en Milieu Federatie, De Bastei, de Branchevereniging voor ondernemers in het groen, K3 Delta, Nederzand, Leisurelands en dus Hogeschool Van Hall Larenstein (HVHL).

Zes RAS-thema’s

De RAS Rijk van Maas en Waal richt zich op de zes thema’s:
•    Groenblauwe stad, groenblauwe dorpen,
•    Klaar voor de hitte,
•    Een toekomstbestendig landelijk gebied,
•    Antiverdrogingsoffensief op de stuwwallen,
•    Veilige, vitale en kwetsbare functies en
•    Co-creatie van een klimaatbestendige regio.

Deze thema’s vormen de basis voor de uitvoering van de RAS. Hierin is een belangrijke rol weggelegd voor de gemeenten. Iedere gemeente stelt zijn eigen lokale uitvoeringsprogramma op. Deze programma’s worden in partnership met de andere ondertekenaars van het manifest uitgevoerd. Via nieuw op te zetten onderzoeksprojecten worden studenten en docenten van verschillende opleidingen van HVHL betrokken bij de ondersteuning van deze uitvoeringsprogramma’s. 

Ondertekening manifest

Het manifest werd tijdens het RAS-congres op 12 juni in Wijnbouwcentrum Groesbeek ondertekend door de verschillende partijen. Dagvoorzitter Margot Ribberink (presentator, voormalig weervrouw, ambassadeur Operatie Steenbreek en klimaatexpert), Peter Glas (deltacommissaris), Jan Willem Burgmans (Heijmans) en Rob Jaspers (de Gelderlander) gaven tijdens het congres hun kijk op de regionale aanpak van een klimaatbestendige regio.

Logo ras rijk van maas-waal