Van Hall Larenstein in de Keuzegids Hbo 2020

30-10-2019

Op woensdag verschijnt de Keuzegids Hbo 2020. De Keuzegids baseert zich, net als vorig jaar, op de scores van de Nationale Studenten Enquête  (NSE) uit 2018.  De uitkomst is daarom geen verrassing. Op basis van de ranking staat Hogeschool Van Hall Larenstein (HVHL) hiermee van de middelgrote hogescholen nog op de op één na laatste plaats.

Data

Data waarop de Keuzegids zich baseert, worden normaliter ieder jaar verzameld. Het afgelopen jaar zijn er echter geen nieuwe data verschenen. De Keuzegids heeft om die reden voor de editie 2020 gebruik gemaakt van dezelfde cijfers waarop de vorige Keuzegids was gebaseerd, waardoor verbetering van de resultaten door HVHL in de gids niet mogelijk was. Naast de data uit de NSE baseert de Keuzegids zich op studiesuccescijfers en de keuring van de NVAO.

Thema’s

Zoals ieder jaar belicht de Keuzegids een specifiek thema. Dit jaar is gekeken naar ‘haalbaarheid’.  Daarnaast zijn de data van de ‘survival eerste jaar’ en ‘diploma in 5 jaar’ van de aangeboden studies geactualiseerd. Jan van Iersel, sinds 1 september 2019 lid van het college van bestuur: ‘We werken hard aan de verbetering van de kwaliteit, maar dat vertaalt zich nog niet zichtbaar in de resultaten in de Keuzegids. In het kader van kwaliteit hebben is veel gedaan aan studieloopbaanbegeleiding en studentondersteuning. We gaan er van uit dat de vorig jaar ingezette stijgende lijn zich voortzet. Dat zou zichtbaar moeten worden wanneer er opnieuw een NSE gehouden wordt.’ 

Relatieve scores

De punten in de Keuzegids zijn relatieve scores en worden gegeven ten opzichte van de overige hogescholen in de lijst. Dit maakt dat er toch een lichte daling zichtbaar is ten opzichte van het vorige jaar. Daardoor kan het dat je met dezelfde scores een lagere ranking krijgt.

Twee opleidingen scoren boven de 7 (Bedrijfskunde en Agribusiness in Velp en Management van de Leefomgeving in Leeuwarden). Er is ook 1 top-opleiding: Management van de Leefomgeving.