Van Hall Larenstein en Waterschap Vallei en Veluwe starten lectoraat Duurzame Watersystemen in de Omgevingswet

10-04-2019

Hogeschool Van Hall Larenstein (HVHL) en Waterschap Vallei en Veluwe starten samen een nieuw lectoraat. Het is voor het eerst dat een waterschap via een dergelijk lectoraat praktijkgericht onderzoek doet bij een onderwijsinstelling. Het lectoraat Duurzame Watersystemen in de Omgevingswet is onderdeel van de hernieuwde vierjarige samenwerking tussen HVHL en Waterschap Vallei en Veluwe is in lijn met de onlangs gepresenteerde Blauwe Omgevingsvisie 2050. De samenwerking werd deze week bekrachtigd met een handtekening.  

Tanja Klip-Martin, dijkgraaf Waterschap Vallei en Veluwe: ‘We wonen in een dichtbevolkte delta in Nederland. Bodem en ondergrond vormen één ruimtelijk systeem met de bovengrond, met water als belangrijk leidend principe. Dat maakt dat water ook in de omgevingswet een belangrijke verbindende rol heeft. Deze samenwerking met HVHL is dan ook een prachtige invulling van de door ons ontwikkelde Blauwe Omgevingsvisie 2050, waarbij we kennisuitwisseling en grens-ontkennend samenwerken met partners als een vanzelfsprekendheid zien.’

Nieuwe omgevingswet

Paul van Eijk vervult de rol van lector vanuit het waterschap. Van Eijk vult aan: ‘Water is een belangrijke drager van de ruimtelijke transitieopgave van de Omgevingswet. Er is nog veel kennis en inzicht nodig in de wijze waarop duurzame watersystemen een bijdrage leveren aan het doel van de nieuwe omgevingswet. Met dit lectoraat doen wij daar praktijkgericht onderzoek naar en benutten wij de experimenteerruimte de komende vier jaar.'

Landelijk hebben de waterschappen afgesproken de banden met onderwijsinstelingen aan te halen. Peter van Dongen, voorzitter College van Bestuur HVHL: ‘Waterschappen gaan studenten meer mogelijkheden bieden voor stages en afstudeeropdrachten. Het lectoraat is een voorbeeld van de intensivering van de samenwerking met een kennisinstituut zoals HVHL, de groenste hogeschool van Nederland.’

XploreLab

Studenten kunnen vanuit het lectoraat deelnemen aan het Xplorelab; een innovatie- kenniswerkplaats van het waterschap. Kennisvragen uit de praktijk worden hier verbonden met planvorming en theorie. Van Eijk: ‘Zo kijken we bijvoorbeeld hoe watersystemen in omgevingsvisies, omgevingsplannen en programma’s een bijdrage kunnen leveren aan de duurzame ontwikkeling van de leefomgeving’. In een kenniswerkplaats doen studenten niet alleen kennis op, maar leren zij ook vaardigheden die passen bij de opgaven van waterschappen.

Blauwe Omgevingsvisie 2050

Waterschap Vallei en Veluwe ontwikkelde in de geest van de nieuwe Omgevingswet eerder dit jaar de Blauwe Omgevingsvisie 2050. Met deze visie in de hand gaat het waterschap samen met partners zoals gemeenten en provincies aan de slag om water te verankeren in de plannen voor onze leefomgeving. In de Blauwe Omgevingsvisie 2050 staan grote maatschappelijke thema’s zoals de klimaatverandering, energietransitie, circulaire economie, hervorming van de landbouw, natuuropgave en verstedelijking centraal. Meer over de Blauwe Omgevingsvisie is te lezen op www.bovi2050.nl