Van Hall Larenstein benoemt nieuwe directeur Food and Dairy

08-01-2019

Per 1 januari 2019 is Dr. J. Woltman Elpers (Josephine) benoemd als directeur Food and Dairy en Life Science and Technology (samenwerkingsverband met hogeschool NHL/Stenden).  Zij volgt daarmee voormalig directeur Wendy Zuidema op, die sinds mei 2018 bij Wetterskip Fryslan werkzaam is. De tussenliggende periode is op uitstekende wijze ingevuld door Annet van den Broek, directeur a.i.

Standplaats van Josephine Woltman Elpers is Leeuwarden, maar zij zal ook geregeld in Velp aanwezig zijn.

Josephine is gepromoveerd aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zij heeft ruime ervaring in het onderwijs, onderzoek en het bedrijfsleven. Zij was docent bij de Rijksuniversiteit Groningen, de WHU Otto School of Management in Koblenz (Duitsland) en bij de Vrije Universiteit te Amsterdam. Sinds 2013 was zij directeur bij de Hogeschool Windesheim (Leven Lang Leren,  Techniek en ICT, Honours College). Daarvoor was ze afdelingshoofd Marketing Intelligence bij 3M in Duitsland. Verder heeft ze over een lange reeks van jaren ruime internationale ervaring opgedaan in diverse functies. In haar nieuwe functie bij Hogeschool Van Hall Larenstein (HVHL) zal Josephine zich vooral richten op verdere versterking van de samenwerking met het werkveld om gezamenlijk de hogeschool stevig te positioneren op duurzaam onderwijs en toegepast onderzoek.  

Een aantal opleidingen, masters en toegepast onderzoek op het gebied van Food and Dairy vallen hiermee onder Josephines verantwoordelijkheid, te weten de masters Agricultural Production Chain Management en Innovative Dairy Chain Management en de bachelors Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek, Biotechnologie, Chemie, Chemische Technologie, Forensisch Laboratoriumonderzoek, Dier- en Veehouderij, Animal Husbandry, Melkveehouderij, Milieukunde, Tuin- en Akkerbouw, Voedingsmiddelentechnologie en de Associate Degrees Omgevingskunde en Voedingsmiddelentechnologie. HVHL heeft meer opleidingen op het gebied van land, water, dier, voeding en business en onderscheidt zich op het gebied van duurzaamheid. Zowel het College van Bestuur als Josephine zien uit naar de samenwerking.

Josephine Woltman
Dr. J. Woltman Elpers (Josephine)