Uitnodiging: 2-daags congres over natuurinclusieve landbouw op 27 en 28 november 2019

21-11-2019

Zoals eerder aangekondigd op 18 september jl. vindt op 27 en 28 november a.s. een 2-daags congres plaats in Kamerik over Natuurinclusieve Landbouw. Het congres bestaat uit een symposium en een onderwijsdag. Hogeschool Van Hall Larenstein (HVHL) is vanuit verschillende invalshoeken betrokken bij dit congres. Belangstellenden konden hun interesse al kenbaar maken, inmiddels zijn de programma's bekend en kunt u zich definitief inschrijven.

Lees verder onder de foto

Schrijf u direct in! klik hier
Kruidenrijk grasland - natuurinclusieve landbouw


Woensdag 27 november Symposium ‘De meerwaarde van de natuur voor het boerenbedrijf’

Het plenaire ochtendprogramma start met de aanbieding van het boek ‘Biodivers boeren - De meerwaarde van de natuur voor het boerenbedrijf’ geschreven door Jan Willem Erisman en Rosemarie Slobbe aan de minister van LNV, Carola Schouten. Zij zal vervolgens een reactie geven en haar beleid toelichten. Achtereenvolgens zullen Pieter van Geel, Astrid Manhoudt, Boki Luske en Han Olff in verschillende themalijnen ingaan op het belang van de natuur voor het boerenbedrijf. In de middag worden werksessies georganiseerd met als doel om input te leveren voor de kennis- en onderwijsagenda. Voor deze twee sessieronden kunt u uw keuze aangeven op het inschrijfformulier.

Locatie: Boerderij de Boerinn, Mijzijde 6, 3471 GM Kamerik. 

Programma

09:00 - 10:00

  

Inloop en ontvangst

10:00 - 10:10

 

Opening; welkom door dagvoorzitter,
aanbieding boek 'Biodivers boeren' aan minister door 
Jan Willem Erisman en Rosemarie Slobbe

10:10 - 10:40

 

Reactie door minister van LNV Carola van Schouten

10:40 - 11:10

 

Presentatie Pieter van Geel

11:10 - 11:30

 

Pauze

11:30 - 11:50

 

Presentatie Astrid Manhoudt, lector Weidevogels
bij HVHL

11:50 - 12:10

 

Presentatie Boki Luske

12:10 - 12:30

 

Presentatie Han Olff

12:30 - 13:30

 

Lunch

13:30 - 15:00

 

Parallelsessies:
1. Verdienmodellen - Taskforce
2. Kansen voor NiL in nieuw GLB - Werkgroep GroenBlauwe Architectuur
3. Idee zoekt energie of euro - pitchsessie van lectoren en onderzoekers
4. Thema 'Agroforestry'

15:00 - 15:15

 

Pauze met koffie en thee

15:15 - 16:45

 

Parallelsessies:
1. Op weg naar natuurinclusief in 2030
2. Natuurinclusieve praktijken - 3 ondernemers
3. Kennisagenda (samenwerking universiteit en hbo in NiL-onderzoek)
4. Thema 'Insecten'

16:45 - 17:30

 

Afsluiting met een drankje en hapje

 

Donderdag 28 november Onderwijsdag 'Natuurinclusieve Landbouw'

'Greener Future for Young Farmers'
Deze dag is vooral bedoeld voor docenten en lectoren uit het groene onderwijs (vmbo, mbo en hbo!), maar ook toegankelijk voor andere geïnteresseerden. Tijdens deze interactieve onderwijsdag geeft een aantal sprekers de aanzet voor diverse werksessies waarin het natuurinclusieve onderwijsprogramma verder wordt ingevuld, inclusief het ontwikkelen van nieuwe producten. Je kiest op de dag zelf welke sessies je gaat volgen. Voor vroege vogels organiseren we een ontbijt met excursie. Voor de 28ste kunt u zich eveneens inschrijven via het inschrijfformulier hieronder. Vergeet u zich niet apart aan te melden voor het ontbijt? 

Locatie: Boerderij de Boerinn, Mijzijde 6, 3471 GM Kamerik. 

Programma

08:00 - 09:15

  

Filevrij ontbijt voor vroege vogels - presentatie/excursie vogels en landschap

09:15 - 10:00

 

Inloop en registratie met koffie en thee

10:00 -10:10

 

Plenaire opening door dagvoorzitter Ger van Laak

10:10 - 10:30

 

Uitleg van het principe van natuurinclusieve landbouw en intro naslagboek voor onderwijs Willem Erisman

10:30 - 10:55

 

Presentatie resultaten enquête (gehouden onder docenten mbo en hbo) door werkgroep Greener Future for Young Farmers

10:55 - 11:00

 

Trailer film 'Grutsk'

11:00 - 12:30

 

Werksessies ronde 1:
1. Samenwerking boeren en onderwijs - Celine Roodhart (weidevogelboeren)
2. Onderzoek en onderwijs - verbinden van twee werelden*
3. Verdienmodellen natuurinclusieve landbouw
4. Transitie naar NiL: hoe maak je van een gevoelde bedreiging een kans? (omgang met weerstand in het klaslokaal)

11:45 - 12:30

 

Werksessies ronde 2:
1. Samenwerking boeren en onderwijs - Jochem Sloothaak, akkerbouw (EU-project partridge)
2. Onderzoek en onderwijs - verbinden van twee werelden*
3. Verdienmodellen - HAS hogeschool en St. Duinboeren
4. Transitie naar NiL: hoe maak je van een gevoelde bedreiging een kans? (omgang met weerstand in het klaslokaal)
* 1 sessie van 11:00 - 12:30

12:30 - 13:30

 

Lunch

13:30 - 14:15

 

Werksessies:
1. Vernieuwde inzichten in bodemonderwijs - lectoren Bodem
2. Game als lesinstrument a.d.h.v. Happy bee, happy me
3. GroenKennisNet als bron voor lesmateriaal NiL
4. Film 'Grutsk' als lesmateriaal

14:15 - 15:00

 

Werksessies:
1. Praktische voorbeelden hoe NiL te integreren is in bedrijfsvoering door een collectief - ANV
2. Opdrachten voor demonbedrijven
3. Themabijeenkomst n.a.v. enquête
4. Themabijeenkomst n.a.v. enquête

15:00 - 15:30

 

EU-project ontwikkeling van innovatieve onderwijsmiddelen en prijsuitreiking

16:45 - 17:30

 

Afsluiting met een drankje en hapje

 

Betrokkenheid Van Hall Larenstein

Vanuit drie verschillende invalshoeken zij we betrokken bij deze activiteit. In januari was ons CvB medeondertekenaar van de Green Deal Natuur Inclusieve Landbouw in het groene onderwijs. In deze deal is afgesproken dat het landbouwonderwijs een traject zou ingaan om het natuurinclusieve gedachtengoed (inclusief kringloop) te integreren in de curricula van de landbouwopleidingen in hbo en mbo (m.n. dus veehouderij, tuin en akkerbouw, loonwerk en agrarische bedrijfskunde). Verder is afgesproken dat de Green deal partners zich zullen inspannen om lectoren en onderzoekers op dit thema samen te brengen teneinde samenwerking, uitwisseling en afstemming tussen de instellingen te stimuleren. Vanuit de Green Deal is een KCNL-werkgroep ingesteld die deze ontwikkelingen moet stimuleren en daartoe ook activiteiten organiseert die dit ondersteunen. Het middagprogramma van 27 november en het dagprogramma van 28 november zijn hierop ingericht. Het congres en ook een aantal onderwijsontwikkelactiviteiten wordt ook mogelijk gemaakt door middelen uit het EU-CAP project ‘Greener Future for Farmers’ waar wij en KCNL eveneens in participeren.

Vragen?

Voor meer informatie over het congres kunt u contact opnemen met het congres secretariaat: Bea Smink, 030 - 298 1167/ 06 - 2237 4403, [email protected].

De organiserende partners zijn het Louis Bolk Instituut, Werkgroep Green Deal Natuurinclusieve Landbouw in het Onderwijs, Vogelbescherming Nederland, Kennis Centrum Natuur en Leefomgeving en HVHL