Tuin- en Landschapsinrichting positief beoordeeld

14-06-2019

Vorige week ontving de opleiding Tuin- en Landschapsinrichting de positieve uitkomst van een eerdere visitatie door de Netherlands Quality Agency (NQA). Op basis van uitgebreid onderzoek sprak de NQA haar waardering uit voor de diverse beoordeelde aspecten van zowel de bachelor als de associate degree Tuin- en Landschapsinrichting.

De opleiding is twee jaar geleden gestart met een vernieuwd, actueel en praktijkgericht programma. De opleidingsprofielen zijn in samenwerking met het werkveld opgesteld en goed onderbouwd en doordacht. De beoogde leerresultaten hiervan worden als goed beoordeeld. Aan de kwaliteit van de afstudeerwerken en het feit dat alumni goed en snel hun weg vinden in het werkveld, ziet de NQA dat de leerresultaten daadwerkelijk worden gerealiseerd.

Indrukwekkende stappen
Over het vernieuwde programma zijn studenten en alumni enthousiast, waarbij de vakinhoud, actualiteit en aansluiting op de beroepspraktijk als sterke punten worden genoemd in het rapport. Het visitatiepanel is onder de indruk van de grote stappen die studenten maken in het eerste studiejaar op het gebied van kennis en persoonlijke ontwikkeling.

Het docententeam van Tuin- en Landschapsinrichting is vakinhoudelijk en didactisch capabel en voor studenten toegankelijk en benaderbaar, aldus het visitatiepanel. Werkdruk blijft wel een aandachtspunt. De voorzieningen voor studenten Tuin- en Landschapsinrichting zijn van een hoog niveau. Zowel het unieke eigen landgoed als de ontwerpateliers en de ICT-voorzieningen worden genoemd als belangrijke faciliteiten voor de studenten, net zoals persoonlijke begeleiding en korte communicatielijnen dat zijn.

Studenten betrokken
Tot slot waardeert de NQA dat studenten actief worden betrokken bij evaluaties en de verbetercyclus van de modules en adviseert dit ook door te zetten voor de vernieuwde curricula.
Al met al een opsteker voor het team Tuin- en Landschapsinrichting en een mooie bevestiging dat de opleiding een goede koers vaart!

Studenten studeren buiten