Tevreden cursisten na afloop van de 6-weekse cursus Bio-energieproductie bij Van Hall Larenstein Leeuwarden

05-11-2019

Op 17 oktober hebben we afscheid genomen van de deelnemers aan de intensieve cursus Bio-energieproductie. Deze op maat gemaakte cursus werd gegeven op verzoek van het Indonesische Ministerie van Onderzoek, Technologie en Hoger Onderwijs (MORTHE), in het kader van het retooling programma van de Polytechnics in Indonesië.

In de cursus ontwikkelden 16 medewerkers van 12 Polytechnics van verschillende eilanden van de Indonesische archipel hun competenties als docent, niet alleen op het gebied van bio-energieproductie maar ook op het gebied van competentiegericht onderwijs.

Inhoud cursus

In deze cursus hebben de deelnemers de bio-energieproductie en de productie van bio-energie bekeken vanuit milieu-, sociaal en technisch oogpunt. Ze hebben geleerd hoe ze uit biomassa biogas en biobrandstof kunnen produceren, zowel theoretisch als praktisch. Ze hebben ook de sociale aspecten van de bio-energieproductie onderzocht: het beleid, de verschillende energiebehoeften en hoe hiermee technologisch om te gaan. En natuurlijk ook hoe om te gaan met het energieverbruik en de energieproductie vanuit economisch oogpunt. Dit wordt de Triple PPP-aanpak genoemd: het bekijken van oplossingen vanuit een sociaal (people), milieu- (planet) en economisch (prosperity) perspectief en het vinden van de meest gunstige combinatie en het effectief communiceren hiervan.

Elementen cursus

De cursus bevatte 4 elementen:

  1. Het vergroten van de vakinhoudelijke expertise op het gebied van biomassa en bio-energieproductie.
  2. Onderwijstheorie en didactiek met betrekking tot probleem-, student- en maatschappijgericht onderwijs en probleemgestuurd en competentiegericht leren.
  3. Vertaling en toepassing van de nieuwe vakkennis en didactische concepten in de eigen culturele, maatschappelijke en organisatorische context van de cursisten. De deelnemers hebben dit vertaald in curriculumelementen van de programma’s, waarvoor zij verantwoordelijk zijn.
  4. Het bouwen en bedienen van een biogasreactor.

Ze zijn naar huis gegaan met het ontwerp voor een nieuw ontwikkelde cursus bio-energieproductie, ze hebben voor deze nieuwe cursus een cursusgids gemaakt. Ze hebben geleerd hoe ze een biogasreactor moeten bouwen, bedienen en hoe ze problemen kunnen oplossen en tenslotte hebben ze een implementatieplan ontwikkeld voor de introductie van de nieuw ontwikkelde cursus.

De deelnemers waren erg onder de indruk van de infrastructuur van het Water Application Centre en vertelden ons dat ze het erg leuk vonden om daar te werken.

Vervolg

Met een aantal van de deelnemers hopen we een vervolg te kunnen geven aan deze cursus en hopen we samen met studenten toegepast onderzoek te gaan doen in Indonesië. Dit als onderdeel van het Living Lab initiatief van Hogeschool Van Hall Larenstein (HVHL).

Zie de bijgevoegde foto's voor een impressie van de cursus.