Symposium Bodem en Natuur

16-10-2019

Natuurherstel op voormalige landbouwgrond: nieuwe inzichten, essentiële kennis en praktijkervaringen

Op 12 december 2019 vindt op Hogeschool Van Hall Larenstein (HVHL) in Velp het symposium Bodem en Natuur plaats als afsluiting van het KCNL-project Bodemvriendelijke Natuurontwikkeling.

Kennisplatform

In Nederland wordt veel 'nieuwe natuur' gerealiseerd op voormalige landbouwgrond. Die grond is vaak te voedselrijk voor natuurontwikkeling. Het afgraven van de meest voedselrijke laag biedt een oplossing, maar is kostbaar en brengt niet altijd het gewenste resultaat. Provincie Gelderland en HVHL namen het initiatief tot een kennisplatform met een aantal partners. Doel van dit Kennisplatform Bodem en Natuur was nieuwe inzichten, essentiële kennis en praktijkervaringen te delen over natuurherstel op voormalige landbouwgrond, met een bijzondere aandacht voor de bodem. De uitvoering van het project lag in handen van het lectoraat Duurzaam Bodembeheer van HVHL, in samenwerking met het Kennisnetwerk Ontwikkeling en Beheer Natuurkwaliteit (O+BN), het Nutriënten Management Instituut (NMI), Sival Bodem en Natuur Advies, het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW) en Helicon opleidingen.  

Projectresultaten en praktijkervaringen

Tijdens het symposium zullen partners en studenten projectresultaten en actuele praktijkervaringen presenteren en zal een forumdiscussie plaatsvinden. In workshops kunt u zelf in gesprek over de projectresultaten. Wij nodigen u van harte uit om het symposium bij te wonen!

Aanmelden

Aanmelding kan tot en met 8 december via de button onderaan deze pagina. Voor nadere informatie kunt u terecht bij Hans van der Dool via [email protected] of telefonisch op 026 369 57 17.

Programma

13.45 uur

Inloop met (groene) thee, koffie en zandkoekjes

14.00 uur

Opening door Ineke Nusselder, projectleider Bodem en ondergrond, provincie Gelderland en Emiel Elferink, lector Duurzaam Bodembeheer HVHL

14.10 uur

Actuele ontwikkelingen in Bodem en Natuur

  • Hans van den Dool (HVHL): Kennisplatform Bodem en Natuur
  • Romke Postma (NMI): Uitmijnen voormalige landbouw grond in het Drents-Friese Wold
  • Gerard Korthals (NIOO): Bodembiologie in het natuurbeheer
15.00 uur

Twee rondes workshops (titels onder voorbehoud)

  • Projecten op de website Kennisplatform Bodem en Natuur
  • Groen onderwijs: brainstorm leermaterialen
  • Natuurherstel op voormalige landbouwgronden rondom Winterwijk
  • Beslissingsschema hersteltechnieken
  • Bodemherstel bij natuurherstel
  • Uitmijnen in de praktijk van de Terreinbeheerder
  • De rol van stikstof bij natuurherstel
16.15 uur

Forumdiscussie o.l.v. Emiel Elferink: Hoe kan bodemherstel een grotere rol spelen bij natuurherstel?  Wim Wiersinga (O+BN), Hans van den Dool (HVHL), Leon Claassen (prov. Gld), Francisca Sival (SBNA), Gerard Korthals (NIOO) en Romke Postma (NMI).

17.00 uur

Afsluiting en borrel

 

Aanmelden symposium Bodem en Natuur Aanmelden
Locatie

Van Hall Larenstein Larensteinselaan 26a 6882 CT Velp