Studenten Van Hall Larenstein genomineerd voor Impactprijs Groen Onderwijs

17-01-2019

In aanwezigheid van minister Carola Schouten werd gisteren tijdens de Groenpact Manifestatie in Groenekan, de Impactprijs Groen Onderwijs uitgereikt. De prijs is bedoeld voor innovatieve projecten op het gebied van klimaat, voedsel, energie, landbouw en leefbaarheid van de omgeving, die impact hebben op de maatschappelijke uitdagingen waar we voor staan. Het project ‘Bouwen aan een groener Velp – verstening in kaart’, ingestuurd door drie studenten Land- en Watermanagement van Hogeschool Van Hall Larenstein (HVHL), was een van de genomineerden in de categorie hbo.

In opdracht van de gemeente Rheden ontwikkelden de studenten Jonathan Ekris, Jens de Goede en Roel Spanjers een methode om met behulp van colour infrared luchtfoto’s, gekoppeld aan kadasterdata, de verstening van particulier terrein en privétuinen in Velp in kaart te brengen. Rheden grenst aan Nationaal Park Veluwezoom en wil als groene gemeente actief bijdragen aan de strijd tegen wateroverlast, droogte- en hittestress. Het in kaart brengen van de meest versteende wijken in Velp is onderdeel van Operatie Steenbreek, een initiatief van negentig gemeentes, een aantal waterschappen en de provincie Overijssel om de leefomgeving in steden te vergroenen.
Op verzoek van de gemeente Rheden brachten de studenten Land- en Watermanagement ook advies uit over het betrekken van wijkbewoners bij deze vergroening. Bijvoorbeeld door activiteiten voor basisscholen te ontwikkelen, geveltuinen aan te leggen en groene workshops aan te bieden. Inmiddels hebben meerdere Steenbreekgemeentes belangstelling getoond voor de onderzoeks-methode en adviezen van Jonathan, Jens en Roel.

Green Deal Natuurinclusieve landbouw

Tijdens de Groenpact Manifestatie ondertekende de minister ook de Green Deal Natuurinclusieve landbouw in het Groene Onderwijs. De deal is een van de eerste concrete uitwerkingen van de visie ‘Landbouw, Natuur en Voedsel: waardevol en verbonden’, die de minister vorig jaar presenteerde.

In de Green Deal spreken 26 verschillende partijen, waaronder groene onderwijsinstellingen, het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt, universiteiten, provincies en boerenennatuur.nl, de ambitie uit om natuurinclusieve landbouw steviger te verankeren in het groene onderwijs.

Ook Peter van Dongen, voorzitter van het College van Bestuur van HVHL, zette zijn handtekening onder de Green Deal: “Door de handen ineen te slaan versterken we het groene kennis- en innovatiesysteem in Nederland. De gezamenlijke ambitie om internationaal voorloper te blijven in het oplossen van grote mondiale en regionale vraagstukken op het gebied van voeding, duurzaamheid en leefbaarheid sluit naadloos aan bij de ambities die we als HVHL nastreven.”

Samen met Richard Slotman (directeur Regieorgaan SIA) gaf Peter van Dongen ook een nadere toelichting op de start van het gemeenschappelijk landelijk Centre of Expertise Groen. Binnen dit CoE werken lectoren, bedrijven en de omgeving intensief samen aan groene vraagstukken uit de praktijk. Het programma geeft met name een impuls aan praktijkgericht onderzoek bij hogescholen.

Klik hier voor het filmpje waarin alle genomineerden worden voorgesteld. Klik hier voor het filmpje waarin de Green Deal nader wordt toegelicht.

Download hier het artikel over het project Bouwen aan een Groener Velp dat eerder verscheen in vakblad Groen

 

V.l.n.r. Roel Spanjers, Dirk de Rooij (gemeente Rheden), Jonathan van Ekris en Jens de Goede
Minister Carola Schouten met de ondertekenaars van de Green Deal
Peter van Dongen en Richard Slotman