Studenten leveren expertise aan Tweede Kamer

27-09-2019

Afgelopen woensdag was een delegatie van Hogeschool Van Hall Larenstein (HVHL) in Den Haag om een rapport aan te bieden aan de VVD-fractie van de Tweede Kamer. Drie studenten Land- en Watermanagement, Conrad Balzer, Michel van Vulpen en Jorrit Willard hebben onder begeleiding van docent Lubbert Hakvoort het rapport ‘Groen in de Omgevingswet’ opgesteld op verzoek van de fractie. Dit boden ze aan Tweede Kamerleden Arne Weverling en Kelly Regterschot aan.

Het contact met Arne Weverling ontstond eerder bij de presentatie van project i-Tree, waarbij bleek dat de kamerleden worstelden met de relatie van de Omgevingswet tot stedelijk groen. Bij een daaropvolgend bezoek van studenten Land- en Watermanagement werd de vraag ‘ hoe kan de Omgevingswet bijdragen aan het groen in het stedelijk gebied’ meegenomen naar HVHL.

Leefbaarheid van de stad

De drie studenten die de vraag oppakten ontdekten dat stedelijk groen niet eens gedefinieerd is in de Omgevingswet. Zij adviseren dan ook om stedelijk groen beter te definiëren en te normeren, om het belang van groen te onderstrepen. Daarnaast adviseren zij bewonersparticipatie methodisch op te pakken. Dit alles om de fysieke leefomgeving in de stad te verbeteren.

De kamerleden spraken hun waardering voor het rapport uit en gaven aan dat zij aan de slag gaan met de conclusies. Docenten Management van de Leefomgeving die bij de aanbieding van het rapport aanwezig waren, verwachten dat hieruit wellicht nieuw onderzoek voor studenten van HVHL volgt. De Omgevingswet, die een veilige en gezonde leefomgeving wil bevorderen, is een onderwerp waar verschillende opleidingen van HVHL mee aan de gang zijn of gaan.

Rapport 'Groen in de stad' Download(pdf - 763kB)
Studenten bieden rapport aan
Studenten overleggen met VVD-fractie