Save the date: Samen voor Natuur 2019

24-10-2019

Hierbij nodigen we u van harte uit voor het symposium ‘Samen voor Natuur’ met als thema ‘Biodiversiteitsmonitoring door wetenschappers, scholen en burgers’ op vrijdag 29 november 2019 van 12.30 tot 17.15 uur. 
 
Het gaat niet goed met de biodiversiteit in Europa, in het bijzonder niet met de insecten. De laatste jaren zijn daar verscheidene alarmerende studies over verschenen. Tegelijkertijd wordt duidelijk dat we eigenlijk nog niet zoveel weten; grote delen van Nederland worden maar zeer beperkt gemonitord en er zijn maar weinig doorlopende reeksen beschikbaar. Daarom komt er steeds meer aandacht voor biomonitoring en wordt er nagedacht over het betrekken van nieuwe groepen mensen om meer waarnemingen te kunnen doen.  
 
Op deze middag focussen we ons op twee sporen in het monitoren van de biodiversiteit. Het eerste spoor zijn de technische ontwikkelingen in het monitoren. Wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen in de gebruikte methodes? Welke nieuwe technologieën kunnen ingezet worden voor het monitoren? Het tweede spoor is de sociaalmaatschappelijke kant van het monitoren. Hoe betrek je zoveel mogelijk (of de juiste) mensen, zowel burgers als leerlingen op scholen? En kun je mensen ook meer betrekken bij de natuur door ze te laten monitoren? 

 
Conceptprogramma:

Inleidingen
- Trends en verwachtingen t.a.v. biodiversiteit in Europa, door Chris van Swaay, projectleider bij de Vlinderstichting, onder andere van het Landelijk Meetnet Vlinders. 
- Overzicht van technieken in biodiversiteitsmonitoring: van automatische detectie tot burgerwetenschap, door Margje Voeten, Lector Innovatieve Biomonitoring bij HAS Hogeschool i.s.m. Naturalis 
Workshoprondes
workshoprondes waarin praktische handvatten voor monitoring besproken en bediscussieerd worden.  
Afsluitende reflectie 
van columnist Koos Dijksterhuis, schrijver en columnist van onder andere Trouw.
 
Binnenkort ontvangt u een officiële uitnodiging met een volledig programma en de mogelijkheid om u aan te melden. Deelname is gratis.
 
Kent u nog meer mensen die bij het symposium aanwezig zouden willen zijn? Delen van deze vooraankondiging wordt zeer gewaardeerd. Hopelijk tot ziens op 29 november in Velp!
 
Met vriendelijke groet,
Derk Jan Stobbelaar (lector duurzaam landschapsbeheer), Tim Endeveld en Steven de Kruijf 
Samen voor Natuur wordt mede mogelijk gemaakt door het Kenniscentrum Natuur en Leefomgeving

Samen voor Natuur 2019