Projectleden Community Learning for Local Change op bezoek bij Van Hall Larenstein

24-10-2019

Docenten Freddy van Dijken en Daan van der Linde waren afgelopen dagen gastheer op Hogeschool Van Hall Larenstein (HVHL) Velp voor collega’s van de economische faculteit van de Universiteit van Bucharest (Roemenie), de Estonian University of Life Sciense (Estland), de  Nürtingen-Geislingen University (Duitsland) en enkele betrokken externe partners (NGO’s). Samen werken ze  in een Erasmus+ project Community Learning for Local Change.

De afgelopen dagen hebben de docenten gewerkt aan een online course, die in maart gaat starten en het opzetten van een Intensive Program in mei 2020 en werd het vorige traject geëvalueerd. Afgelopen jaar hebben studenten van Management van de Leefomgeving Velp geparticipeerd in dit project en is een deel van de groep naar Roemenië geweest voor een Intensive Programm.  De huidige tweedejaars studenten van de opleiding Management van de Leefomgeving in Velp zullen de nieuwe online course gaan volgen vanaf februari en een deel van de studenten kan meedoen aan de Intensive Program in mei. Er zal dan gewerkt worden aan twee projecten.  Een groep studenten gaat verder werken aan een project van het Wereld Natuurfonds gericht op de herintroductie van de Europese Bison in het zuidelijke deel van het berggebied de Karpaten in Roemenië, waarbij gekeken wordt hoe de lokale community daarbij betrokken kan worden. Een ander project zal dit keer in Estland zijn, in het gebied Lahemaa. Ook daar zal gekeken worden hoe de lokale bevolking betrokken kan worden bij nieuwe recreatieve en toeristische initiatieven.  Doel is om te komen tot nieuwe business modellen en nieuwe ideeën om de lokale communities te betrekken bij de lokale vraagstukken. Totaal zullen er circa 40 studenten meedoen aan het programma van vier verschillende universiteiten uit vier landen.

Werkplaatsen

Op maandagavond werden de gasten getrakteerd op een bezoek aan de wijk Spijkerkwartier. Dat is een van de werkplaatsen (labs) in Arnhem, waar HVHL studenten van de opleiding Management van de Leefomgeving samen werken met studenten van de HAN en Artez in het kader van het project City Deal Kennis Maken. De docenten kregen een presentatie van alle initiatieven in de wijk , zoals Spijkerzwam, Spijkerbed en Spijkerenergie. Ook werd uitgebreid gesproken over de rol van de kennisinstellingen en studenten bij de ontwikkeling en uitvoering van onderzoeken en projecten in de wijk. Ook werd het project City Deal Kennis Maken toegelicht vanuit het perspectief vanuit de gemeente tijdens een diner met lokale gerechten en producten. De City Deal Kennis Maken in Arnhem, waar HVHL ook in participeert heeft ook als doel om te werken met echte maatschappelijke opgaves in multidisciplinaire teams en dat de resultaten van de projecten ook maatschappelijke impact hebben in de wijk. De internationale collega’s waren unaniem verrast door de intensieve samenwerking tussen kennisinstellingen, gemeente en de buurt en het werd als voorbeeld gezien om ook zelf vergelijkbare samenwerkingsverbanden op te zetten.

Meer informatie

Wil je meer weten of zelf een bijdrage leveren, kijk dan op www.localchange.eu of neem contact met Freddy van Dijken of Daan van der Linde

Bezoek Erasmus project