Project Meerwaarde van de bioboer

22-01-2019

Dit project richt zich op het laten zien van de waarden van de biologische landbouw. Biologische boeren, gangbare boeren, erfbetreders, ambtenaren en burgers worden betrokken bij het project.

Zij kunnen kennis nemen van, en zich verdiepen in het werken met een integrale systeemaanpak zoals de bio-aanpak dat is. En van de effecten die de biolandbouw heeft op de omgeving.

Activiteitenplan:

  • Presentatie project op de Biovakbeurs 2019                    - 23 en 24 januari 2019
  • Het uitbrengen van factsheets op diverse thema’s         - voorjaar 2019
  • Publicaties in vakbladen                                                       - zomer 2019
  • Het organiseren van excursies en workshops                  - zomer/najaar 2019
  • Internationale conferentie                                                   - voorjaar 2020

Hier kunt u de uitgebreide project informatie vinden.

Informatie over het project:

Ruth van der Beek, Projectleider
T 06 40 76 84 04 
E [email protected]

Meerwaarde van de bioboer

Trefwoorden: