Peter van der Maas officieel lector Duurzame Watersystemen

05-11-2019

Dr.ir. Peter van der Maas is op vrijdagmiddag 1 november officieel geïnaugureerd als lector Duurzame Watersystemen aan Hogeschool Van Hall Larenstein (HVHL). Hij begint aan een nieuwe termijn van het lectoraat. In Leeuwarden hield Peter zijn inaugurele rede “Duurzame watersystemen, samen werken aan evenwicht” om vervolgens door Jan van Iersel, voorzitter van het College van Bestuur, officieel geïnaugureerd te worden.

Gastsprekers

Voor het middagvullende programma rond zijn inaugurele rede had Peter enkele gastsprekers uitgenodigd om hun visie op duurzame watersystemen en de samenwerking met het lectoraat te geven. Onder de titel “Duurzame watersystemen, wat zijn dat?” konden zo’n 150 belangstellenden rekenen op bijdragen van Prof.dr. Annemarie van Wezel (Professor of Environmental Ecology, Institute for Biodiversity and Ecosystem Dynamics, Universiteit van Amsterdam), Drs.ing. Jan Roelsma (Senior Planadviseur Waterkwaliteit, Wetterskip Fryslân), Ir. Henk Brink (Manager Strategie en Kwaliteit, WMD drinkwater) en Dr.ir. Bert Hamelers (Programmadirecteur, Wetsus).

Inaugurele rede

“Welkom allemaal, de komende drie uur staan in het teken van mijn rede” grapte Peter toen hij onder luid applaus op mocht komen voor zijn inauguratie. Tijdens zijn inaugurele rede, die uiteindelijk een klein uur duurde, ging hij in op zijn overwegingen die volgens hem belangrijk zijn voor het lectoraat. Zo verklaarde hij wat duurzame watersystemen in zijn ogen zijn, wat het belang is om voldoende schoon water te behouden en waarom evenwichten daarin een centrale rol spelen. Daarnaast bekeek hij voor welke uitdagingen wij als professionals en als samenleving staan. De rol die praktijkgericht onderzoek binnen hogescholen daarbij kan spelen, en waarom samenwerken daarbij essentieel is, was een mooie afsluiter richting het officiële moment van inauguratie.

Inauguratie

Peter van der Maas is de eerste lector die officieel werd geïnaugureerd door Jan van Iersel, sinds 1 september voorzitter van het College van Bestuur bij HVHL. “Voorheen werd vaak de inauguratie eerst gedaan, maar hierin ben ik misschien wat eigenwijs” begint Jan. “Ik hoor graag eerst de inaugurele rede voordat de officiële inauguratie plaatsvindt.” Onder luid applaus werd officieel gemaakt dat Peter van der Maas begint aan een nieuwe termijn Duurzame Watersystemen.

Tegeltjeswijsheden

Tijdens de koffiepauze kregen bezoekers de mogelijkheid een “tegeltjeswijsheid” in te vullen voor Peter. Speciaal gedrukte kaarten met de vormgeving van een Delfts blauw tegeltje werden gretig ingevuld met wensen en spreuken. Hieruit werd een selectie gemaakt die tijdens de afsluiting werden besproken. Hiermee heeft Peter een mooie selectie wensen en inspiratie om vol goede moed te beginnen aan een nieuwe termijn van het lectoraat Duurzame Watersystemen!