Ontwerpen in een snelkookpan

03-05-2019

Zes studenten Tuin- en Landschapsinrichting hebben tijdens hun workshopweek mensen in de gemeente Renkum blij gemaakt met hun herinrichtingsplannen. Het ging om een binnenterrein in Renkum waar 56 sociale huurwoningen zijn gesloopt en opnieuw gebouwd om aan de huidige (woon)eisen te voldoen. Tussen de woningen is een grasveld dat met name gebruikt wordt door honden. Hier hebben de bewoners zelf speelelementen geplaatst die jammer genoeg niet door kinderen worden gebruikt, maar meer door hondenbezitters en jongeren die veel afval achterlaten.

De woningbouwcorporatie wil wat aan de overlast doen en heeft Hogeschool Van Hall Larenstein (HVHL) gevraagd om met bewoners en studenten een herinrichtingsplan te maken. In 3 dagen… dat was een flinke uitdaging!

Op dag één hebben de studenten de opdrachtgever bevraagd en zijn ze naar het plangebied gegaan om eerste gesprekken te voeren met de beheerder en de groenaannemer. Tegelijkertijd hebben ze natuurlijk het gebied beoordeeld op de aanwezige beplantingen. De tweede dag hebben ze de caravan meegenomen en een gezellige setting gecreëerd om zo de bewoners te kunnen bevragen. De bewoners konden een vragenlijst invullen, opmerkingen maken op een spreekwolk en stickers plakken op een collage met sfeerbeelden. Aan het einde van de dag hadden de studenten ruim 50% van de bewoners gesproken!

De laatste dag hebben de studenten de wensen van de bewoners, de eisen van de woningbouwcorporatie, de tips van de aannemer en docent en hun eigen bevindingen omgezet tot twee verschillende herinrichtingsplannen. De één met het thema ‘ontmoeten’ en de ander met het thema ‘spelen’.

Zowel de woningbouwcorporatie als de uitvoerende aannemer waren blij verrast met het resultaat! Haalbaar, betaalbaar en een mooie plek waar de bewoners zich prettig zullen voelen. Een van de plannen wordt nog voor de zomervakantie gerealiseerd. Welke het wordt, daar is de opdrachtgever nog niet uit…

Studenten met caravan in Renkum