Nieuw onderzoek naar zee-egel om koraalriffen te beschermen

23-09-2019

Diadema-project start om zee-egel-populaties in Caribisch Nederland te herstellen

Koraalriffen hebben wereldwijd te maken met veel bedreigingen waar lokaal maar weinig invloed op is, zoals de opwarming van de aarde en verzuring van de oceanen. Daarom is het extra belangrijk om zoveel mogelijk lokale bedreigingen weg te nemen. De zee-egel Diadema antillarum helpt koraalriffen door de algen te eten die het koraal overwoekeren, waardoor het rif beter kan omgaan met andere bedreigingen. Het nieuwe RAAK PRO Diadema-project heeft als doel deze herbivore zee-egel terug te brengen op de koraalriffen rondom Saba en St. Eustatius.

Om dit te bereiken werken Hogeschool Van Hall Larenstein (HVHL), STENAPA, Saba Conservation Foundation, Wageningen Marine Research, Wageningen University, Caribbean Netherlands Science Institute, University of Applied Sciences HZ, ISER Caribe, Wortel Product Design en Golden Rock Dive Center samen in het nieuwe RAAK PRO Diadema project. Het vierjarige project wordt deels gefinancierd door SIA, onderdeel van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijke Onderzoek (NWO) en start in september 2019.

Algen bestrijden

De Diadema antillarum was de belangrijkste herbivoor op de Caribische koraalriffen, totdat in 1983 meer dan 95% van de zee-egels gedood werd door een onbekende ziekte. Zonder de begrazing van de zee-egels werden algen de dominante groep op het koraalrif. Ze overwoekerden het volwassen koraal en verhinderden jonge koralen zich hier te vestigen. Hierdoor werd het rif bedekt met algen in plaats van met koraal. Tegenwoordig, meer dan 35 jaar na de massale sterfte, is de stand van de zee-egels nog steeds niet hersteld. Ze zijn soms in hoge dichtheden aanwezig in ondiep water, zoals havens, maar ze worden zelden gezien op het diepere rif.

Herstel van koraalriffen

In het eerste jaar van het project willen de onderzoekers uitzoeken waarom de zee-egelpopulaties zich niet herstellen. De eerste experimenten laten zien dat er een hoge dichtheid is van net gevestigde zee-egels, terwijl op deze riffen geen volwassen exemplaren werden gevonden. Dit is hoopgevend, want het betekent dat er potentieel is voor herstel van de zee-egelpopulaties. De focus zal daarom liggen op de eerste stappen in de levenscyclus van de zee-egels. Het uiteindelijke doel van het project is het ontwikkelen van een nieuwe methode om vestiging van zee-egellarven en overleving van juveniele zee-egels te maximaliseren, zodat de populatie kan herstellen. De zee-egels zullen de algen dan weer onder controle houden en op die manier helpen bij het herstel van de koraalriffen rondom Saba en St. Eustatius.

Voor nadere informatie kunt u terecht bij projectleider Alwin Hylkema, docent en onderzoeker bij de opleiding Kust- en Zeemanagement van HVHL, via [email protected].

Jonge zee-egels (Diadema antillarum) zijn rood met gestreepte stekels. De vierkantjes op de achtergrond zijn 1x1mm.