Master River Delta Development van start!

13-09-2019

Zestien studenten begonnen deze week aan de nieuwe masteropleiding River Delta Development, een joint degree van Hogeschool Van Hall Larenstein (HVHL), HZ University of Applied Sciences en Hogeschool Rotterdam. In anderhalf jaar tijd worden zij opgeleid tot Facilitators of Change die aan de slag gaan met de uitdagingen die wereldwijd in deltagebieden spelen. De Master of Science opleiding is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met het werkveld.  De watersector heeft grote behoefte aan deskundigen die in staat zijn oplossingen te bedenken en te realiseren voor de gevolgen die klimaatverandering, bevolkingsgroei en verdere verstedelijking hebben voor deltagebieden. De uitdaging is daarbij om de kwetsbaarheid van rivierdelta’s te verlagen en tegelijkertijd de mogelijkheden voor een gezonde economische en ecologische ontwikkeling te vergroten.

Om een brede blik op de materie te realiseren rouleren de studenten River Delta Development tijdens hun opleiding ook letterlijk binnen de delta: de master start bij HZ University of Applied Sciences in Middelburg waarbij de focus ligt op vraagstukken in kustgebieden. Vervolgens verplaatst het programma zich naar HVHL in Velp en staan riviersystemen centraal. Studenten ronden hun studie af bij Hogeschool Rotterdam waar het accent ligt op water in het stedelijk gebied. Vanwege de start in Zeeland besteedden Omroep Zeeland en de Provinciale Zeeuwse Courant (PZC) deze week uitgebreid aandacht aan de nieuwe master.

Vanuit HVHL zijn o.a. docenten Sara Eeman (opleidingsmanagement RDD), Annelies Heijmans, Dan Assendorp en lector Jeroen Rijke betrokken bij de master. In februari 2020 kunnen we ook de eerste zestien studenten verwelkomen in Velp.

Master River Delta