Louise Vet ziet kansen voor biodiversiteit

03-10-2019

Op een dinsdagavond zitten zo’n 100 studenten en andere belangstellenden in de Kapel van Hogeschool Van Hall Larenstein (HVHL) in Velp. Niet om studiepunten te verdienen, maar omdat ze Louise Vet willen horen spreken. Uitgenodigd door Studievereniging LaarX komt de hoogleraar evolutionaire ecologie en nr. 1 van de Duurzame 100 van Trouw graag en bevlogen vertellen over haar Deltaplan Biodiversiteitsherstel.

Eerst schetst Louise Vet, ook directeur van het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW), een somber beeld als ze opsomt hoe de wereld er anno 2019 voorstaat. De teruggang van soorten, de degradatie van onze bodem, het uitputten van onze natuurlijke bronnen, het gaat echt de verkeerde kant op in de wereld. Maar wordt de urgentie wel gevoeld? Studenten maken zich ook zorgen, blijkt uit hun vragen. Hoe krijg je bijvoorbeeld mensen mee als je iets wil veranderen?

Gelukkig zijn er allerhande initiatieven om het tij te keren. Louise Vet is initiatiefnemer van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel, een snel groeiend onafhankelijk platform van partners die alle hun eigen doelen stellen om biodiversiteit te herstellen. Daarbij is ook oog voor het verdienmodel van de initiatieven. Voor de openbare ruimte noemt Vet als voorbeeld TenneT en de waterschappen, die met bloemrijke hoogspanningsstations en kruidenrijke dijken bijdragen aan variatie in de vegetatie. Maar ook in de landbouw en natuur worden prestatie-indicatoren vastgesteld waarmee bedrijven en instellingen kunnen werken aan herstel van de biodiversiteit.

Als we gezamenlijk streven naar een circulaire economie op basis van ecologische principes, ziet Louise Vet - als ras-optimist - de toekomst rooskleurig in. Ook HVHL kan daaraan bijdragen, wellicht door een rol te gaan spelen in het platform. Ze nodigt in ieder geval alle aanwezigen uit zich verder te laten inspireren door het Deltaplan Biodiversiteit (www.samenvoorbiodiversiteit.nl).

Loise Vet spreekt in Kapel