Lijsttrekkers waterschapsverkiezingen naar Van Hall Larenstein

25-02-2019

Op dinsdagmiddag 26 februari komen de lijsttrekkers van Waterschap Rijn en IJssel naar landgoed Larenstein. Deze kandidaten voor een bestuursfunctie bij het waterschap (waarin Velp en Arnhem liggen) voeren campagne voorafgaand aan de waterschapsverkiezingen van 20 maart a.s.. De bijeenkomst is je kans om erachter te komen waarom de waterschapsverkiezingen zo belangrijk voor ons zijn én om de kandidaat-bestuursleden stevig aan de tand te voelen.

Vanaf 15.30 uur zullen de kandidaten eerst een pitch houden. Daarna krijgen studenten, medewerkers en docenten de kans om ze kritisch te ondervragen over thema’s als klimaatadaptatie, waterkwaliteit, natuurbehoud, landbouw, hoogwater, droogte en wateroverlast. Iedereen van binnen of buiten Hogeschool Van Hall Larenstein (HVHL) is van harte welkom om deze sessie bij te wonen!

De waterschappen zorgen in Nederland voor het regionale waterbeheer. Inwoners betalen hieraan mee door de waterschapsbelasting. Het algemeen bestuur van een waterschap bestaat gedeeltelijk uit de gekozen inwoners van het waterschap en voor het andere deel uit een vast aantal vertegenwoordigers van bedrijven, boeren en natuurbelangen. Door te stemmen bij de waterschapsverkiezingen kunnen inwoners meebeslissen over waterbeheer in hun gebied.
Docenten van de opleiding Land- en Watermanagement hebben de verkiezingsbijeenkomst georganiseerd. Deze opleiding van HVHL in Velp leidt professionals op die bij waterschappen maar ook bij andere bedrijven werken aan de uitdagingen in de watersector.

Datum:                dinsdag 26 februari
Aanvang:             15.30 uur
Plaats:                 Kapel J002, HVHL Velp

Waterschapsverkiezing