Lezing Louise Vet over Biodiversiteitsherstel op Van Hall Larenstein

23-09-2019

Studenten van Studievereniging LaarX hebben hoogleraar Louise Vet, de duurzame nummer 1 van Nederland, gevraagd haar Deltaplan Biodiversiteitsherstel toe te lichten op hun Hogeschool Van Hall Larenstein (HVHL). Studievereniging LaarX nodigt geïnteresseerden nu van harte uit voor haar lezing Biodiversiteit? Dat doen we samen! op 1 oktober op HVHL in Velp, ook de duurzaamste van Nederland. Louise Vet liet onlangs nog van zich horen met haar duurzame troonrede op de derde dinsdag van september.

De mens richt met zijn huidige destructieve economische koers de natuur ten gronde, betoogt Louise Vet. Maar dat is geen reden tot pessimisme. Een crisis biedt ook altijd kansen... De oplossing ligt in het innoveren mét de natuur, gebruikmakend van een wereld aan ecologische kennis. Denk aan het nut van biodiversiteit, die de natuur veerkracht geeft zowel boven als onder de grond. Dat is ook broodnodig voor een duurzame landbouw. De natuur is niet alleen letterlijk onze voedingsbodem, maar ook de bron van inspiratie en innovatie om samen te werken aan een toekomst waarvan de houdbaarheidsdatum niet zomaar verstrijkt: “Als wij in staat zijn om in ons dichtbevolkte land duurzaam voedsel te produceren en tegelijkertijd biodiversiteit te laten floreren, hebben we hét exportproduct voor alle metropolen van de wereld.”

Louise Vet
Louise E.M. Vet is directeur van het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW) van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, en hoogleraar evolutionaire ecologie aan Wageningen University. Zij verwierf internationale bekendheid met haar fundamentele onderzoek aan multitrofe interacties: kennis die van belang is voor de verduurzaming van agro-ecosystemen. Vet ziet het als haar missie het belang van ecologische kennis uit te dragen naar het brede publiek. Zo staat zij bekend als fervent voorstander van een circulaire economie gebaseerd op ecologische principes. Dit heeft zij in de praktijk gebracht bij de bouw van het prijswinnende duurzame onderzoekscomplex van het NIOO. In 2018 werd zij gekozen tot de Nummer 1 van de Duurzame 100 van Trouw. Momenteel is Louise Vet ook de onafhankelijke voorzitter van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel.

Studievereniging LaarX is opgericht door studenten Bos- en Natuurbeheer en organiseert regelmatig (openbare) lezingen en excursies.

De lezing Biodiversiteitsherstel? Dat doen we samen! vindt plaats op 1 oktober van 19.00 tot 21.00 uur op HVHL in Velp, Larensteinselaan 26a in Velp.

Voor nadere informatie kunt u terecht bij Anne-Mieke Kok, communicatieadviseur HVHL, via tel. 026-3695660 of [email protected].