Jan van Iersel en Kitty Kwakman vormen nieuw CvB

03-06-2019

De raad van toezicht van Hogeschool Van Hall Larenstein (HVHL) deelt met genoegen mee, dat na een zorgvuldige procedure, twee goede, ervaren bestuurders zijn benoemd. De nieuw benoemde bestuurders zijn Jan van Iersel (als voorzitter CvB) en Kitty Kwakman (als lid CvB). Beide bestuurders treden per 1 september 2019 in dienst.

Per 1 september 2019 vertrekt Diane Keizer-Mastenbroek vanwege haar pensionering, waardoor er een vacature ontstaat. Deze vacature wordt opgevuld door Kitty Kwakman. Ook Peter van Dongen gaat met pensioen, hij vertrekt per 1 januari 2020. Jan van Iersel start per 1 september 2019. Door direct na de zomer alvast met twee nieuwe bestuurders te beginnen, is een warme overdracht mogelijk en is de continuïteit van de werkzaamheden geborgd.

Voorzitter CvB

Jan van Iersel studeerde Bedrijfseconomie op de Erasmus universiteit en begon in 1987 als docent aan de HEAO Zwolle, dat later opging in Windesheim. Op Windesheim bekleedde hij diverse directeursposities. In 2014 begon hij als lid van het CvB van de NHL alwaar hij gedurende de fusieperiode met Stenden in 2017-2018 voorzitter van het CvB NHL was. Vanaf 1 januari 2018 was hij tevens lid van het CvB van de gefuseerde NHL Stenden organisatie. Jan staat bekend als een echte onderwijsman, die het contact met studenten en medewerkers zeer belangrijk vindt. Onderwijskwaliteit en studententevredenheid staan bij hem hoog in het vaandel.

Jan: ‘Ik zie uit naar de samenwerking met studenten, medewerkers en mensen uit de beroepspraktijk bij HVHL. Gaan voor de beste kwaliteit in onderwijs, onderzoek en contractactiviteiten is voor mij een belangrijke drijfveer. En dat doen op de duurzaamste hogeschool van Nederland en zo samen met alle betrokkenen een bijdrage te leveren aan de Sustainable Development Goals vind ik een unieke kans.’

Lid CvB

Kitty Kwakman werkt ruim 9 jaar bij Zuyd Hogeschool waarvan 8 jaar als lid van het CvB. Ze hecht sterk aan werk waarin maatschappelijke relevantie, samenwerking en kwaliteit centraal staan. Ze behoorde tot de eerste 14 lectoren in Nederland en heeft een gevarieerde loopbaan achter de rug. Ze studeerde en werkte als verpleegkundige, studeerde af in de volwasseneneducatie, promoveerde, werkte als universitair docent, directeur en lector. Sinds 2002 werkt ze met veel plezier in het hoger beroepsonderwijs, eerst bij Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) en vervolgens bij Zuyd Hogeschool.

Kitty: ‘In de vacature die gesteld is kwam alles samen wat ik in een functie zoek. Ik herken mezelf sterk in het gevraagde profiel: mensgericht, verbindend, authentiek. Onderzoek en onderwijs, vooral ook de verbinding daartussen, daar ligt mijn passie. Mijn bestuurlijke ervaring zet ik graag in voor deze waardengedreven hogeschool en ik zie er naar uit om met elkaar het nieuwe schooljaar te starten.’

Ervaren bestuurders

“We zijn uitermate blij dat we met Jan en Kitty twee heel ervaren bestuurders hebben binnengehaald die de door Peter en Diane ingezette lijn voortvarend kunnen doorzetten. Met hun brede kennis en ervaring vormen ze voor ons een uitstekend koppel, dat elkaar goed aanvult.’’ aldus Rob Mooren, voorzitter van de raad van toezicht.

Trefwoorden: