Inauguratie Peter van der Maas

09-10-2019

Op vrijdagmiddag 1 november wordt dr. ir. Peter van der Maas geïnaugureerd als lector Duurzame watersystemen bij Hogeschool Van Hall Larenstein (HVHL) in Leeuwarden.

In het lectoraat Duurzame Watersystemen van HVHL werken docenten, onderzoekers en studenten aan het ontwikkelen en delen van praktisch toepasbare kennis en innovaties. Kennis en innovaties die bijdragen aan het beschikbaar houden van schoon en voldoende zoetwater. Het lectoraat wordt ondersteund door WLN en CEW.

Programma

Tijdens deze middag wordt vanuit verschillende invalshoeken gesproken over duurzame watersystemen. De uitgebreide uitnodiging inclusief programma vindt u hier.

Aanmelden

U kunt zich t/m maandag 28 oktober aanmelden voor deze bijeenkomst via deze link.

Locatie

Van Hall Larenstein Agora 1 8934 CJ Leeuwarden