Heb jij al gestemd op je favoriet voor de LC Awards?

28-05-2019

Zoals ieder jaar rond deze tijd is ook nu weer de race om de felbegeerde LC Awards is losgebarsten. Drie groepen studenten van onze hogeschool strijden samen met andere studenten om de publieksprijs en de prijzen die gekozen wordt door de vakjury. Hier kom je meer te weten over onze deelnemers!

Stem op je favoriet Klik hier!

Chemical Recycling of PET

Polyethyleentereftalaat (PET) is een veelgebruikt verpakkingsmateriaal. Omdat vervuild PET niet mechanisch gerecycleerd kan worden, is de belangstelling voor de chemische recycling van PET toegenomen. Student Gerbrich Kaastra (Chemie) onderzoekt verschillende methoden van dit recycleproces.

De Witte Motor

Studenten Iris van der Gun, Lynette De Vries, Géline Andringa en Antsje Veldstra (Bedrijfskunde en Agribusiness) hebben voor hun leeronderneming een product gemaakt wat ze zelf op de markt moeten brengen. Ze hebben een informatief voorleesboekje gemaakt wat gaat over melk, de koe en nog véél meer. Het boekje is voor de lezers vanaf 8 jaar. Zij hopen met dit boekje de melkveehouderij positief te belichten en willen stadskinderen meer kennis bijbrengen over hoe melk gemaakt wordt. In twee weken tijd zijn er al 100 boekjes verkocht.

The Coral Academy

Het project is ontstaan op initiatief van studenten Steven van der Stelt, Charelle Holleman, Joelle Spronk, Anne Baauw, Mirthe Knaap en Francis Danen (Kust- en Zeemanagement) na het bekijken van de documentaire Chasing Coral. Deze documentaire laat op indringende manier zien wat de problemen zijn met koraal en wat daar de gevolgen ervan zijn. Het project wil jongeren laten zien dat dit probleem speelt, ook in de Nederlandse Antillen. Daarom is er een interactieve workshop ontwikkeld voor leerlingen van de bovenbouw havo/vwo. Om de workshop te laten aansluiten bij de leefwereld van de scholieren en de wensen van de biologiedocenten, is overleg geweest met het Docent Ontwikkel Team. Binnenkort worden de eerste workshops gegeven door studenten.

LC Awards bijlage Leeuwarder Courant Download(pdf - 8,9MB)