Een kleine gebeurtenis van wereldformaat

14-05-2019

Sustainable Development Goal Game in Velp

Ongeveer 80 enthousiaste deelnemers verzamelden zich op woensdagavond 8 mei bij Hogeschool Van Hall Larenstein (HVHL) in Velp om het Sustainable Development Goal simulatiespel te spelen. Deelnemers kwamen uit alle geledingen van de drie hogescholen en van de gemeenten Arnhem en Rheden.

De spelers kregen de opdracht maatschappelijke doelen voor 2030 te halen: economische waarde scheppen, armoede bestrijden, vrijetijdsbesteding, bescherming van onze natuurlijke leefomgeving sociale rechtvaardigheid. Daarbij kregen de spelers - zoals in de gewone wereld - beperkte, maar willekeurig verdeelde middelen: geld, beperkte tijd (tot 2030) en ambities om projecten om uit te voeren.

Stand van de wereld

Tijdens de eerste ronde ontstond er een levendige uitwisseling van de beperkte middelen. Hierna werd de stand van de wereld in 2025 besproken. Werden de doelen gehaald? Hoe was de stand van de economie, de natuurlijke hulpbronnen en de sociale stand van de maatschappij? In bijna alle drie de groepen was de economische ontwikkeling voortreffelijk maar ging deze wel ten koste van de natuurlijke omgeving en de sociale ontwikkeling, eigenlijk een aftekening van de huidige ‘toestand in de wereld’.

Samenwerking

Bij het begin van de tweede ronde namen de spelers de stand van 2025 als uitgangspunt voor de ambities voor de laatste 5 jaar: hoe zouden ze de tekortkomingen in het natuurlijke en sociale domein samen repareren?  De kracht van het SDG-spel werd overtuigend zichtbaar toen de spelers bereid bleken samen te werken aan een betere balans tussen de drie dimensies van duurzaamheid; ook bij economische groei werd grote vooruitgang geboekt in het natuurlijke en sociale domein.

In het nagesprek kwamen er fundamentele vragen naar voren over wat het SDG-spel had opgeleverd. Wat is de rol van het individu in het collectieve streven naar een duurzame toekomst? Wat betekent dat in iemands persoonlijke en beroepsmatige leven?

De vier organiserende studenten International Development Management werden aan het eind nog even in het zonnetje gezet. Dank aan Sjuli, Emma, Annemarie en Lily.

De organiserende IDM studenten SDG Game