Diplomarendement van mbo’ers binnen Van Hall Larenstein opvallend hoog

02-10-2019

Het gaat eigenlijk best goed met mbo’ers in het hoger beroepsonderwijs. Zij scoren namelijk helemaal niet zoveel anders dan bijvoorbeeld havisten. Dat bevestigt ook het rapport wat onlangs verscheen vanuit het samenwerkingsverband van de noordelijke mbo- en hbo-instellingen, met een opvallende score voor onze hogeschool: 63% van de mbo’ers die in 2014 bij Hogeschool Van Hall Larenstein (HVHL) een bachelor opleiding zijn gestart haalt binnen vier jaar zijn/haar diploma. Van cohort 2013 is dit na vijf jaar zelfs 73%. In de onderstaande grafiek is een overzicht te zien hoe het mbo-rendement is t.o.v. NHL Stenden Hogeschool (NHLS) en de Hanze Hogeschool (HG).

diploma hoedjes in de lucht


Convenant mbohbonoordnederland.nl

HVHL is aangesloten bij het noordelijke samenwerkingsverband. Binnen dit zogenoemde convenant werken drie hbo-instellingen en acht mbo’s samen om de doorstroom van het mbo naar het hbo te verbeteren. Een van de activiteiten is het opstellen van een gezamenlijk doorstroomrapport waarin het studiesucces, uitval en rendement inzichtelijk wordt gemaakt. Daarnaast worden er gezamenlijk producten ontwikkeld en studiedagen georganiseerd. Meer informatie hierover is te vinden op www.mbonoordnederland.nl.

Mbo-rendement is hoger dan bij havisten

HVHL levert sinds 2013 cijfers aan voor het doorstroomrapport. Hierdoor is het nu mogelijk om te kijken hoe we het doen ten opzichte van de andere hbo-instellingen. Daarnaast staat in het doorstroomrapport vermeld wat de verschillen zijn in het rendement tussen studenten die van het voortgezet onderwijs komen of van het mbo. Het rendement van de mbo’ers bij onze hogeschool ligt na vijf jaar met 73% iets hoger dan bij havisten (67%). Het rendement bij vwo’ers ligt zelfs op 87%. Positief nieuws dus!

tabel diplomarendement van mbo'ers bacheloropleidingen
Diplomarendement van de totale mbo-instroom na 4, na 5 jaar en na meer dan 5 jaar bij de Bacheloropleidingen per hogeschool.