Klimaatverandering, verzilting en zilte smaken in Ferwert

20-06-2018

In het kader van de Elfwegentocht reist elke dag een andere provincie met een ander thema af naar Friesland. Op 5 juli viert Ferwert de Zilte Elfwegentocht; Friese en Zeeuwse ziltkenners ontmoeten elkaar op het Vrijhof. Hogeschool Van Hall Larenstein (HVHL) is medeorganisator van deze dag.

Verzilting is een wereldwijd probleem waarbij het zoutgehalte van de bodem in kustgebieden hoger wordt door klimaatverandering en zeespiegelstijging. Dit heeft grote ecologische en economische gevolgen: planten in landbouw- en natuurgebieden kunnen niet met een hoge zoutstress omgaan waardoor natuurwaarde wordt verloren en oogsten kunnen mislukken. Deze toenemende problematiek heeft grote betrekking op Noord-Nederland in het algemeen en het Waddengebied in het bijzonder als uniek natuurgebied en één van de belangrijkste landbouwgebieden in Nederland. In het kader van de Elfwegentocht reist elke dag een andere provincie met een ander thema af naar Friesland. Op 5 juli komt een Zeeuwse delegatie uit Middelburg met een bus op fossielvrije blauwe diesel. De Zeeuwen brengen studenten en kenners van verzilting mee. In de bus is ruimte gemaakt voor heerlijke Zeeuwse zilte producten.

Studenten, docenten en onderzoekers van HVHL, Hogeschool Zeeland, Nordwin MBO en Friesland College Hotelschool doen mee. Maar ook de rest van Friesland is uitgenodigd om te komen kennismaken met verzilting en zilte producten. Kijk voor meer info en aanmelden op Elfwegentocht.nl

Programma 5 juli
Zilte Elfwegentocht fietsroute

LF2018