Wat je moet doen om een Elfstedentocht wél door te laten gaan

16-02-2018

Studenten Chemische Technologie verdiepen zich in het vraagstuk hoe men de natuur een handje kan helpen als een Elfstedentocht bijna in zicht is. In 2012 ging de tocht niet door, er waren teveel wakken en met name in de Zuidwesthoek was het ijs niet dik genoeg. Deze “bijna-situatie” is het uitgangspunt waarvoor de studenten innovatieve oplossingen bedenken, zodat een bijna-tocht ‘wol oan giet’!

Het laboratorium uit en het veld in

Met de nachtvorst van de afgelopen week kwam de Elfstedentocht als gespreksonderwerp naar boven. Waar chemisch technologen normaal in een lab of fabriek werken, gaan zij voor de verandering over op veldwerk zolang de vorst aanhoudt. De studenten zetten hun creativiteit en kennis over de fysische eigenschappen van ijs in, om knelpunten langs de Elfstedenroute op te lossen. Op de koude dag van de kick-off ontstonden er rondom Hogeschool Van Hall Larenstein (HVHL) in Leeuwarden allemaal bijzondere veldtesten. Kleine wakken werden gemaakt en vervolgens met succes gedicht, door bijvoorbeeld een speciaal net om de invloed van wind te minimaliseren. Ook de ijzel van een vorige winter - toen er op straat geschaatst kon worden - wordt als inspiratiebron gebruikt: “als een stukje rivier zoals de Luts niet dichtvriest, kunnen we dan de parallelweg niet als natuurlijke ijsbaan gebruiken?”. De studenten zullen ook bepalen hoe je met slimme sensoren ijsdikte kunt meten over lange trajecten; het moet natuurlijk wel veilig zijn.

Denken in natuurlijke en duurzame oplossingen

De oplossingen die in het project mogen meedoen moeten wel duurzaam zijn. Er mogen geen chemicaliën gebruikt worden en materialen ter versteviging moeten snel afbreekbaar zijn. Energie die eventueel nodig is om ijs te maken, moet van een 100% CO2 neutrale bron komen. Ook mogen de studenten Fryslân niet in een kunstijsbaan veranderen, het moet een natuurlijk proces blijven.

Culturele Hoofdstad Leeuwarden-Fryslân 2018

Er wordt contact gezocht met de doorgewinterde experts op het gebied van de Elfstedentocht en ijsmeesters van kunstbanen. De studenten hopen als onderdeel van de mienskip een stukje bij te kunnen dragen aan onze Eflstdentocht. Hoe mooi zou het immers zijn om nog in het LF2018 jaar een Elfstedentocht mee te mogen maken, als de winter ons een voorzetje geeft. Ook al hebben de meeste studenten geen levende herinnering van de laatste tocht der tochten, de docenten hebben er vertrouwen in, de schaatsen zijn geslepen en uit het vet.

Kom meer te weten over dit onderwerp en de opleiding Chemische Technologie op onze Open Dag in Leeuwarden, 17 februari 2018.