Van Hall Larenstein ondertekent Landelijke Bijenstrategie

24-01-2018

Afgelopen maandag is de Nationale Bijenstrategie ondertekend door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), natuurbeheerorganisaties, land- en tuinbouworganisaties, het bedrijfsleven, onderzoeksinstellingen en overheden. Hogeschool Van Hall Larenstein (HVHL) is één van de drieënveertig partners. Domeindirecteur Animals and Business Tjalling Huisman en het lectoraat Bijengezondheid waren namens onze school aanwezig.

Deze Bijenstrategie richt zich op alle ‘bestuivers’, in het bijzonder de vele wilde bijensoorten. Voor het behoud van de bestuivers zijn volgens alle partners twee zaken nodig: nestgelegenheid en voldoende voedselaanbod. De drie kernthema’s zijn:
-    Het bevorderen van de biodiversiteit
-    Het verbeteren van de wisselwerking tussen landbouw en natuur en
-    Het helpen van imkers om de gezondheid van de honingbij te verbeteren.
 

Domeindirecteur Animals and Business Tjalling Huisman ondertekent
Domeindirecteur Animals and Business Tjalling Huisman ondertekent de Landelijke Bijenstrategie
Het lectoraat Bijengezondheid bij de stand
Het lectoraat Bijengezondheid bij de stand
Van Hall Larenstein is partner van de nationale bijenstrategie