Van Hall Larenstein en Dierenopvang Amsterdam: theorie + praktijk = extra kennis over dierenopvang

10-01-2018

Het opvangen van dieren is een complexe taak. De opleiding Diermanagement van Hogeschool Van Hall Larenstein (HVHL) en Dierenopvang Amsterdam (DOA) gaan dit jaar hun kennis en ervaring delen om zo theorie en praktijk optimaal op elkaar te laten aansluiten. Beoogd einddoel is samen een nog betere opvangpraktijk ontwikkelen.

Hoe kun je dierenopvang duurzaam verbeteren? Door je kennis te delen en theorie en praktijk optimaal aan elkaar te koppelen. HVHL en DOA willen in 2018 hun kennis en ervaring van praktijk, onderwijs en wetenschap naast elkaar leggen om van elkaar te leren. Beide instellingen stellen waarden als duurzaamheid, innovatie en verantwoord ondernemen centraal. HVHL heeft een nieuwe major binnen de opleiding Dierenmanagement, Dier en bedrijf. Met name studenten van deze richting zullen bij DOA volop gelegenheid krijgen om te oefenen met interessante casussen. Voor DOA betekent de samenwerking sneller toegang tot nieuwe kennis om sociale innovaties in de praktijk te kunnen toepassen. Op dinsdag 16 januari a.s. vindt de eerste uitwisseling van kennis al plaats: directeur Hans Fokkens komt dan op HVHL in Leeuwarden een lezing geven over ‘Innovatie in het asiel’.

Op weg naar een landelijke kenniscoöperatie

Naast de samenwerking in lessituaties gaan HVHL en DOA ook samenwerken bij het toepassen van multimediale technieken voor communicatie en onderwijs. In een later stadium willen ze het voortouw nemen om ook met andere dierenopvangcentra in Nederland een kenniscoöperatie op te zetten.

Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Vincent Pompe namens HVHL via [email protected] en 058 - 284 63 20 of met Hans Fokkens namens Dierenopvang Amsterdam via [email protected] en 020 - 740 22 14.

Dier en bedrijf