Studenten belangrijke schakel in uniek voedselproject

12-12-2018

Een uniek samenwerkingsproject tussen Heerlijk Westerwolds Land en het lectoraat Duurzame eiwitproductie van Hogeschool Van Hall Larenstein (HVHL) is officieel van start gegaan op 6 december 2018. Het project is een combinatie van natuurinclusieve landbouw, Agro forestry, voedselbossen en de teelt van medicinale kruiden. De komende jaren kunnen studenten van HVHL in het project onderzoek doen en/of stage lopen.

Van grond tot mond
Heerlijk Westerwolds Land heeft een fysieke plek bij Sellingen, Oost-Groningen. Op een akker van 2,4 hectare, die eigendom is van Rineke Dijkinga en Jan Dommerholt, wordt de komende jaren geëxperimenteerd met vruchtbomen en gewassen. Via het bijbehorende project kunnen studenten de hele keten van ‘grond tot mond’ onderzoeken.

Minor Feeding our planet
Omdat de studenten van minor Feeding our planet al maanden bezig zijn met alle aspecten van de voedselvoorzieningsketen waren zij de aangewezen personen om de openingshandeling te doen. Deze handeling bestond uit het planten van verschillende soorten walnotenbomen op het bovengenoemde perceel. Voor de openingshandeling kregen de studenten een rondleiding van Jan Dommerholt door het gebied. Waarna Rineke Dijkinga tijdens een heerlijke lunch een lezing gaf over gezond voedsel en gezonde bodem.

Tijdens de dag in Sellingen kwamen veel aspecten van minor Feeding our planet aan de orde. In deze minor, die plaatsvindt in periode 1 en 2, onderzoeken studenten hoe zij vanuit hun opleiding een bijdrage kunnen leveren aan duurzame voedselvoorziening. Aan de minor doen studenten van zeven verschillende opleidingen van vijf verschillende hogescholen mee. Via het lectoraat Duurzame eiwitproductie zijn zij in contact gekomen met het project in Sellingen.

Lectoraat Duurzame eiwitproductie
Eric de Bruin is lector Duurzame eiwitproductie bij HVHL te Leeuwarden. Binnen zijn lectoraat worden nieuwe duurzame plantaardige productieketens ontwikkeld gericht op eiwit, geschikt voor menselijke consumptie. Het uiteindelijke doel is om lokale zelfvoorzienende eiwitketens te creëren. De laatste jaren is er elk jaar een flinke groei van nieuwe producten gebaseerd op plantaardige eiwitten. Dit komt mede door de transitie van consumptie van dierlijke naar plantaardige eiwitten.

Doel van Heerlijk Westerwolds Land
HWL is een pilotproject met als doel de regionale teelt de teelt en verwerking van duurzaam voedsel met een onderscheidende voedingswaarde en economische waarde. Dit is goed voor de natuur, de boer, de consument en de lokale economie. 
Speerpunten van dit initiatief zijn:

* Teelt en verwerking van eiwitrijke gewassen, oa quinoa, peulvruchten,
* Teelt en verwerking van producten met een hoog gehalte omega-3 vetzuren, oa walnoten
* Teelt van waardevolle kruiden op akkerranden.

Gezondheid begint primair bij de bodem waarop ons voedsel groeit. Door zorgvuldig met de bodem om te gaan, kunnen we de bodem weer versterken en komen er daardoor meer nutriënten in ons voedsel. Het project draait om een gezonde toekomst voor boer, bijen/dieren, plant en mens.

Rineke Dijkinga
Rineke Dijkenga is bekend van haar kookboeken en biologische productlijn ‘PUUR Rineke’, die in meer dan 350 natuurwinkels te koop is. Een groot deel van de HWL-oogst zal daarin worden verwerkt. Dit nieuwe marktconcept is aantrekkelijk voor de kleinere boer, omdat de waarde binnen de regio wordt gehouden. Dit is zeker aantrekkelijk voor Westerwolde waar veel kleinere landbouwpercelen liggen met een hoge natuurwaarde.

Jaap Dun
Voor het landbouwgedeelte van het project geeft Jan Dun advies. Hij is akkerbouwer in Musselkanaal, waar hij op dit moment zetmeelaardappelen, suikerbieten en granen teelt. Jaap heeft bijzondere interesse voor permacultuur en zoekt naar mogelijkheden om deze manier van telen een plaats te geven in het huidige landbouwsysteem. Het huidige systeem is opgezet als monocultuur. Monocultuur werkt efficiënt, maar is kwetsbaar voor weersinvloeden, ziekten en plagen.