Partners Nationale Bijenstrategie weer bijeen

24-09-2018

Vorig jaar is de Nationale Bijenstrategie ondertekend door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), natuurbeheerorganisaties, land- en tuinbouworganisaties, het bedrijfsleven, onderzoeksinstellingen en overheden. Hogeschool Van Hall Larenstein (HVHL) is één van de drieënveertig partners met bijdragende projecten op het gebied van educatie, awareness en activeren en met onderzoek naar de genetische achtergrond van varroa-bestrijding in honingbijen.

Afgelopen donderdag kwamen de partners weer bijeen bij het Betuws Wijndomein in Erichem. Het ochtendprogramma van de Nationale Bijenstrategie stond in het teken van de praktijk. Op zes excursielocaties stonden wetenschappers, ondernemers en beheerders klaar om de deelnemers te verwelkomen en om toelichting te geven op allerlei innovatieve praktijkvoorbeelden van ondersteuning van bijen in de Betuwe.

Het middagprogramma stond in het teken van uitvoering van de getekende bijenstrategie en werden nieuwe partners verwelkomd. De nieuwe rode lijst van Nederlandse bijen en de vorderingen van de kennisimpuls bestuivers werden besproken. Daarnaast ging het over de koppeling van de initiatieven en het doel van de Bijenstrategie: wat doen we al, hoe maken we succes meetbaar, hoe kunnen we het beste samenwerken, en natuurlijk: hoe gaan we de gestelde doelen behalen voor 2030?

Voor meer info over de Nationale Bijenstrategie, zie de website van de Rijksoverheid.

De nieuwe ondertekenaars van de Nationale Bijenstrategie
De nieuwe ondertekenaars van de Nationale Bijenstrategie
Natuurinclusief druiven kweken
Natuurinclusief druiven kweken op het Betuws wijndomein in Eirchem. Bloemenranden ondersteunen onder meer de bestuivende insecten.