Oogstdiner Management van de Leefomgeving Velp op Dag van de Duurzaamheid

10-10-2018

Dertig studenten Management van de Leefomgeving gaan aan tafel met veertig stakeholders uit de wereld van stadslandbouw. De studenten brengen dit onderwerp tot leven door zelf voedsel te verzamelen, te koken en op te dienen. Tijdens Innovate Arnhem hebben ze 120 mensen geënquêteerd over Vruchtgebruik in de stad: deze resultaten worden tijdens de maaltijd gepresenteerd als tussendoortje. Het afval wordt aan de tijgerwormen gevoerd. Op landgoed Larenstein is namelijk een vermicomposteringsproef gestart met de vraag: “Hoeveel van ons eigen GFT-afval kunnen we zelf verwerken?” Zo is de kringloopcirkel weer rond.

De studenten werken tijdens het diner aan diverse communicatiedoelen: een pitch geven, mensen aanspreken, netwerken. Tussen de gasten zit een burgemeester, een ambtenaar, een wethouder, een ondernemer, een schooldirecteur, een buurtbewoner, een hovenier, een wetenschapper, een conciërge: allemaal leden van de Larenstein Community die betrokken zijn bij Circulair Kennislandgoed Larenstein. De organisatie is in handen van de 1e jaars studenten ML, van Geartsje Oosterhof, Suzanne van der Meulen en Daan van der Linde. Lector Noël van Dooren zal de wetenschappelijke duiding verzorgen tijdens de soep. We hopen op een voedzame maaltijd!

Plukexcursie op Landgoed Larenstein (foto Daan van der Linde)
Enqueteren (foto Daan van der Linde)
Koken in A019 Voedingsmiddelenkeuken (foto Daan van der Linde)