Nieuwe opleiding Forensisch Laboratoriumonderzoek in Leeuwarden

15-11-2018

Hogeschool Van Hall Larenstein (HVHL) en NHL Stenden Hogeschool starten vanaf collegejaar 2019-2020 met de nieuwe bacheloropleiding Forensisch Laboratoriumonderzoek. Binnen het samenwerkingsverband tussen de beide hogescholen, Life Sciences & Technology, bestond al een specialisatie Forensic Sciences. Studenten konden deze specialisatie vanaf het tweede studiejaar volgen binnen de bacheloropleiding Biotechnologie, maar kunnen dus vanaf het nieuwe collegejaar direct vanaf het eerste jaar gericht beginnen.

Geen derde aanbieder

De nieuwe opleiding is nadrukkelijk geen derde aanbieder van de opleiding Forensisch Onderzoek zoals die reeds wordt aangeboden door de hogescholen van Amsterdam en Enschede. Forensisch Laboratoriumonderzoek wordt een unieke ‘groen’ georiënteerde forensische opleiding die zich onderscheidt door aandacht voor milieu, voedsel, mens, plant en dier naast de reeds bestaande klassieke werkvelden bij politie en justitie.

Eigen propedeusejaar

Volgend schooljaar zullen de ‘forensische’ eerstejaarsstudenten hun eigen propedeusejaar kennen. Hoewel de verbondenheid met de andere opleidingen blijft bestaan kunnen de studenten zich verheugen op nieuwe en vernieuwde specialistische modules als Voedselfraudeonderzoek, Basisvaardigheden Technisch Onderzoek, Wettelijke Kaders en Dier & Milieu.

Open dag 17 november a.s.

Met de start van de opleiding Forensisch Laboratoriumonderzoek vervalt de inschrijvingsmogelijkheid voor de specialisatie Forensic Sciences. Over vier jaren zal het curriculum van de nieuwe opleiding dat van de huidige specialisatie geheel hebben vervangen. Tijdens de open dag op 17 november a.s. van 10:00 -15:00 uur op HVHL in Leeuwarden zal de nieuwe opleiding worden gepromoot.