Nederlandse kennisimpuls voor Indiase zuivel en tuinbouw

31-05-2018

Wat wil je nog meer?! Een succesvolle handelsmissie in India leverde voor onze school ook nog eens aandacht en waardering op van minister Schouten voor onze bestaande en nieuwe samenwerkingen en projecten in India. Hieronder lees je er meer over en/of bekijk het filmpje dat is gemaakt door o.a. Loes Witteveen:

Onderdeel van de Nederlandse missie naar India vorige week vormde het bezoek van minister Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) met een team experts, waaronder Hogeschool Van Hall Larenstein (HVHL), op het gebied van zuivel en tuinbouw. In het tweedaagse bezoek stond kennisdeling en samenwerking centraal.

handelsmissie India met minister Schouten


In New Delhi tekenden, onder toeziend oog van Premier Rutte en minister Schouten, domeindirecteur Animals and Business Tjalling Huisman en Indiase partner van HVHL Agricultural Development Trust, Baramati, een overeenkomst met de bedrijven Trouw Nutrition, Larive International en SmartDairy om gezamenlijk een demo- en trainingsproject voor Indiase melkveehouders te ontwikkelen.

Bezoek Indo-Dutch Centres

Minister Schouten: ‘We zijn hier met een handelsmissie deze dagen in India, omdat we ook de goede relatie tussen Nederland en India willen benadrukken en natuurlijk willen zien wat voor kansen er nog liggen voor ons bedrijfsleven. Maar een heel belangrijk deel, met name op het agro-terrein, vormt kennisdeling.’ Een dag later vloog de minister naar Baramati, Pune, om daar samen met Agricultural Developement TrustPresident Sherad Pawar de eerste steen te leggen voor een groot Indo-Dutch Centre of Excellence Dairy. In het centrum zullen onderzoeksfaciliteiten met acht demonstratiestallen voor Indiase en Nederlandse koeien verrijzen. HVHL adviseert, verricht praktijkonderzoek en verzorgt opleidingen aan trainers en studenten in het nieuw te ontwikkelen Centre.Ten slotte bracht de minister  samen met de hogeschool een bezoek aan het vorige herfst geopende Indo-Dutch Centre of Excellence Vegetables. Hier ondertekende lector Rik Eweg een overeenkomst met Agricultural Development Trust, HollandDoor en HAS Den Bosch om de komende drie jaar de verdere ontwikkeling van ook dit Centre te ondersteunen.

Indiase studentent 2+2 programma Van Hall Larenstein


Minister Schouten is enthousiast: ‘Het hele mooie vind ik de uitwisseling tussen de studenten. Studenten vanuit India komen ook naar Nederland, naar de kennisinstellingen toe, om te zien hoe het in Nederland gaat. En wat heel uniek is, is het ‘train the trainer’. Diegene die in de Centres of Excellence werken, de studenten die daar zijn, dat zijn uiteindelijk ook weer de ambassadeurs die de boeren hier de kennis bijbrengen, zodat ze hun productiviteit op een goede manier kunnen vergroten.’

Erkenning door bezoek van de minster

Voor HVHL en haar partner Agricultural Development Trust vormde het bezoek van minister Schouten een belangrijke mijlpaal in de zes jaar geleden gestarte samenwerking met Baramati Agricultural College. In 2012 werd begonnen met een gezamenlijke “2+2” opleiding Agribusiness, waarbij Indiase studenten twee jaar in Baramati en vervolgens twee jaar in Nederland studeren. Twee jaar geleden kwam daar een gezamenlijke opleiding gericht op de veehouderij bij. Daarnaast worden onderzoeksprojecten uitgevoerd met Nederlandse en Indiase bedrijven, Indiase boeren en Nederlandse en Indiase onderzoekers. Studenten uit beide landen vervullen stages en afstudeer onderzoeken binnen het kader van deze samenwerking.

Baramati als Indiase hotspot voor food & agro

De ambities van de Agricultural Development Trust zijn nog niet uitgeput. Het Centre of Excellence Dairy zal volgens planning over 18 maanden gereed zijn. Twee weken geleden heeft het Indiase Innovatie Platform onder leiding van premier Modi een subsidie aan de Trust toegekend voor de realisering van een incubator voor startende ondernemers. Het einddoel van Rajendra Pawar, de voorzitter van de Trust,is de realisering van een Science Park waarop Indiase, Nederlandse en andere internationale bedrijven in de agrosector zijn gevestigd. Als over enkele jaren het nabijgelegen nieuwe internationale vliegveld gerealiseerd zal zijn, zal Baramati uitgroeien tot dé Indiase hotspot voor food & agro.

HVHL blijft met Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen op het gebied van kennis en onderzoek nauw samenwerken.  De hogeschool en betrokken bedrijven kunnen daarbij rekenen op volledige ondersteuning van de Nederlandse overheid, verzekerde minister Schouten.